Skróty klawiszowe:

wielkość tekstu: A A A

Ciekawostki

Kooperacje 3D – Model wielosektorowej współpracy na rzecz osób i rodzin

Strona główna » Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej » Kooperacje 3D » Kooperacje 3D – Model wielosektorowej współpracy na rzecz osób i rodzin

27 września 2019 r. w Hotelu Zawiercie odbyło się spotkanie przedstawicieli instytucji, organizacji integracji społecznej, policji i wymiaru sprawiedliwości, edukacji, kultury i zdrowia. Poprzedzone było ono spotkaniem inicjującym utworzenie Partnerskiego Zespołu Kooperacyjnego, realizowanego w ramach Projektu „Kooperacje 3D – Model wielosektorowej współpracy na rzecz osób i rodzin” współfinansowanego przez Unie Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 Osi priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji. Działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna.

Podczas spotkania przedstawiciele instytucji omawiali założenia i cele współpracy oraz regulamin przystąpienia do partnerstwa. Wymieniano opinie a temat współpracy międzyinstytucjonalnej.

Celem Projektu jest zwiększenie kooperacji oraz poprawa współpracy pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej, a podmiotami innych polityk sektorowych, istotnych z punktu widzenia włączenia społecznego, przeciwdziałania ubóstwu oraz jego zwalczania. Cel główny zostanie osiągnięty poprzez wypracowanie i testowanie Modelu kooperacji.

Partnerski zespół kooperacyjny (PZK) to sformalizowane, międzysektorowe, międzyresortowe i międzyorganizacyjne partnerstwo działających w środowisku lokalnym instytucji istotnych dla realizacji działań na rzecz osób, rodzin i grup społecznych. Udział w partnerstwie.

Kooperacje 3D to rozwiązanie modelowe, proponowany wzór postępowania oparty na podstawowych cechach nowoczesnego, otwartego społeczeństwa, takich jak: współdecydowanie, dialog, podejmowanie wspólnych działań, odpowiedzialność, tożsamość osób i miejsc, empowerment (umacnianie). Filary te zwiększają efektywność działań, z uwzględnieniem podmiotowości osób i rodzin, a także w określonych przypadkach grup społecznych. Uzasadnieniem dla wdrażania i realizacji modelu opartego na kooperacji jest przekonanie o możliwości optymalnego wykorzystania zróżnicowanych zasobów wsparcia lokalnego oraz potencjału kapitału relacji (razem można więcej; kooperacyjnie znaczy szybciej, skuteczniej, łatwiej, czasem także taniej).

Strona współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Piłsudskiego 47, 42-400 Zawiercie

tel.: +48 (32) 67 221 34
e-mail: mops@mopszawiercie.pl

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawierciu
Poleć stronę
Zapytanie
Wersja mobilna