Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Samorządowy portal internetowy

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawierciu

POMOC SPOŁECZNA

POMOC SPOŁECZNA

Wsparcie potrzebującym

Sekcją kieruje Kierownik, który podlega bezpośrednio Dyrektorowi.

Sekcja realizuje zadania wynikające z ustawy o dodatkach mieszkaniowych i ustawy prawo  energetyczne.  Do  zadań  sekcji  należy:  prowadzenie  postępowania administracyjnego dotyczącego rozpatrywania wniosków oraz przygotowywanie decyzji administracyjnych dotyczących dodatku mieszkaniowego oraz zryczałtowanego dodatku energetycznego;  prowadzenie  postępowania  administracyjnego  w  sprawach związanych z dochodzeniem nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych oraz nienależnie  pobranego  zryczałtowanego  dodatku  energetycznego;  sporządzanie, sprawdzanie i zatwierdzanie list wypłat; opracowywanie projektu zapotrzebowania środków  finansowych  na  realizację  wyżej  wymienionych  zadań;  kompletowanie dokumentacji  do  organów  odwoławczych;  przeprowadzenie  wywiadów środowiskowych dotyczących stanu majątkowego osób ubiegających się o przyznawane świadczenia.

Najnowsze aktualności

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Logo serwisu.

Środowiskowy Dom Samopomocy

Logo serwisu.

Dzienny Dom "Senior+"

Logo serwisu.

Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny

Logo serwisu.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.