Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Samorządowy portal internetowy

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawierciu

POMOC SPOŁECZNA

POMOC SPOŁECZNA

Wsparcie potrzebującym

W projekcie „Rozwój usług społecznych na terenie Zawiercia – II etap” udział bierze 74 uczestników/czek .

Uczestnicy, zgodnie z indywidualnymi potrzebami, objęci zostali wsparciem w postaci usług asystenckich, opiekuńczych, rehabilitacyjnych, oraz pielęgniarskich. Usługi świadczone są przez wykwalifikowanych specjalistów w sposób cykliczny, w miejscu zamieszkania, zgodnie z ustalonym wcześniej harmonogramem wizyt.

W ramach projektu zrekrutowana została również dodatkowa grupa dzieci i młodzieży – uczestników projektu, w świetlicy środowiskowej: Ośrodku Wsparcia Dziecka i Rodziny w Kromołowie. Do realizacji celów świetlicy, takich jak: poprawa wyników w nauce, nabycie umiejętności organizacji czasu wolnego oraz zwiększenie samodzielności wychowanków/ek, zatrudnionych zostało dwóch wychowawców.

Spośród zakwalifikowanych do udziału w projekcie uczestników/czek wyłonione zostały rodziny, które wymagają wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. Pomocy w poprawie ich sytuacji życiowej, w rozwiązywaniu problemów socjalnych, psychologicznych, wychowawczych z dziećmi udziela, zatrudniony w ramach projektu, asystent rodziny.

Najnowsze aktualności

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Logo serwisu.

Dzienny Dom "Senior+"

Logo serwisu.

Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny

Logo serwisu.

Przeciwdziałanie przemocy i uzależnieniom

Logo serwisu.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Zdjęcie:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.