Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Samorządowy portal internetowy

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawierciu

POMOC SPOŁECZNA

POMOC SPOŁECZNA

Wsparcie potrzebującym

1. Radca prawny podlega bezpośrednio Dyrektorowi.

2. Do  zakresu  działania  Radcy  Prawnego  należy  całokształt  zagadnień  związanych  z obsługą prawną Ośrodka, a w szczególności: sporządzanie opinii prawnych dla Ośrodka; oceny prawnej wzorów decyzji administracyjnych, zarządzeń, regulaminów, poleceń służbowych wydawanych przez Dyrektora, a także dokumentów do podjęcia decyzji w sprawach  zasiłków  z  pomocy  społecznej,  dodatków  mieszkaniowych,  świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych, spraw kadrowych, umów i  porozumień zawieranych przez Dyrektora, projektów aktów prawnych przygotowanych przez Ośrodek, spraw, których sposób załatwienia nie jest jednoznaczne wskazany w obowiązujących  aktach  prawnych;  udzielanie  porad  prawnych i  konsultacji pracownikom Ośrodka w zakresie załatwiania spraw; występowanie w charakterze pełnomocnika  w  postępowaniu  przed sądami i  urzędami  w sprawach dotyczących Ośrodka;  informowanie  o  zmianie  przepisów  prawnych  mających  znaczenie  dla funkcjonowania Ośrodka.

3. Radca Prawny jest wyłącznie odpowiedzialny za kształt i treść projektów uchwał Rady Miejskiej  oraz  zarządzeń  Prezydenta  dotyczących  funkcjonowania  Ośrodka.  Przy opracowywaniu  projektów,  o  których  mowa  w  zdaniu  poprzednim,  Radca  prawny współpracuje z kierownikiem komórki organizacyjnej, której projekt dotyczy.

4. Dyrektor może zlecić obsługę prawną Ośrodka podmiotowi zewnętrznemu, zgodnie z przyjętymi procedurami. W takim przypadku podmiot zapewniający obsługę prawną Ośrodka nie jest elementem struktury organizacyjnej Ośrodka.

Najnowsze aktualności

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Logo serwisu.

Dzienny Dom "Senior+"

Logo serwisu.

Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny

Logo serwisu.

Przeciwdziałanie przemocy i uzależnieniom

Logo serwisu.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.