Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Samorządowy portal internetowy

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawierciu

POMOC SPOŁECZNA

POMOC SPOŁECZNA

Wsparcie potrzebującym

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Aktywna integracja

  • Od maja 2014 do maja 2015 trwają zajęcia pięciu grup samopomocowych dla uczestników kontraktu socjalnego. Tematyka zajęć obejmuje m.in. metody i etapy poszukiwania pracy, zagadnienie asertywności, komunikacji werbalnej i niewerbalnej, tematykę równości szans, zarządzanie czasem, wyznaczanie celów życiowych, role życiowe, problematykę związaną z uzależnieniem i jego etapami, rolę komunikacji w nawiązywaniu i podtrzymywaniu kontaktów interpersonalnych, problemy samotnego macierzyństwa, proces podejmowania decyzji, stres i sposoby jego rozwiązywania, rolą grup samopomocowych jest zwiększenie kompetencji i umiejętności interpersonalnych oraz zmotywowanie do aktywnego poszukiwania pracy i nabycie niezbędnych umiejętności do poruszania się na lokalnym rynku pracy.

  • Przeprowadzono godzinne indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym dla wszystkich uczestników projektu

  • W ramach projektu prowadzony jest wolontariat

  • W ramach projektu systemowego „Promocja aktywnej integracji społecznej na terenie miasta Zawiercie” finansowanego ze środków UE , MOPS w Zawierciu od stycznia 2014r do grudnia 2014r zorganizował staże zawodowe dla 26 podopiecznych z terenu gminy Zawiercie, praktyczna nauka zawodu odbywała się u pracodawców z terenu gminy Zawiercie - m.in. :

Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny, Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne w Żerkowicach, ANRO, FORMAT, Konsorcjum Stali, Spółdzielnia Mieszkaniowa Zawiercie, Szpital Powiatowy w Zawierciu, Zakład Gospodarki Komunalnej , Malibu – mała gastronomia, ROLL – mała gastronomia, Zakład Komunikacji Miejskiej , DOM –PAUL , Z.P.H.Emitex, 16 osób zostało zatrudnionych po zakończonym stażu, aktualnie staż kontynuują 4 osoby u takich pracodawców jak TELECARE S.p. z. o.o. ,Glass Factory

S. p. z.o.o. ,Dinar S.p. z. o.o.(Intermarche) , Zakład Gospodarki Komunalnej .

 

Praca socjalna.

  • Pracownicy prowadzili pracę socjalną z uczestnikami projektu podpisano 113 kontraktów socjalnych)

Najnowsze aktualności

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Logo serwisu.

Dzienny Dom "Senior+"

Logo serwisu.

Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny

Logo serwisu.

Przeciwdziałanie przemocy i uzależnieniom

Logo serwisu.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.