Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Samorządowy portal internetowy

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawierciu

POMOC SPOŁECZNA

POMOC SPOŁECZNA

Wsparcie potrzebującym

Projekt systemowy 2013r Rekrutacja Szanowni Państwo , informujemy, że trwa rekrutacja do kolejnej edycji projektu systemowego realizowanego przez nasz Ośrodek pn. „Promocja aktywnej integracji społecznej na terenie miasta Zawiercie”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego . Projekt realizowany jest od 01.01.2013 do 31.12.2013 . Uczestnikami projektu mogą być mieszkańcy gminy Zawiercie, korzystający ze świadczeń tut. Ośrodka (zgodnie z ustawą z dnia 12.03.2004r o pomocy społecznej) w wieku od 15 do 64 lat. Pierwsze spotkanie rekrutacyjne odbyło się w dniu 10.01.2013r, . Spotkanie miało charakter informacyjny, uczestnicy spotkania zapoznali się z ideą projektu oraz przewidzianymi działaniami o charakterze środowiskowym i zaplanowanymi działaniami w ramach aktywnej integracji. Każdy z uczestników spotkania został poinformowany o terminie spotkania z pracownikiem socjalnym w celu podpisania kontraktu socjalnego. W czasie realizacji projektu oferujemy Państwu m.in. - działania w zakresie aktywizacji zawodowej: ( uczestnictwo w zajęciach Centrum Integracji Społecznej , indywidualne konsultacje w zakresie doradztwa zawodowego, kursy zawodowe ) - działania w zakresie aktywizacji edukacyjnej oraz społecznej ( uczestnictwo w zajęciach grup samopomocowych podzielonych tematycznie w zależności od dominujących problemów występujących w środowisku uczestników, uczestnictwo w zajęciach klubu aktywizacji zawodowej) - działania w ramach aktywnej integracji ( wyjazd integracyjno-edukacyjny) , wolontariat oraz wsparcie asystenta rodzinnego. Celem naszego projektu jest podniesienie aktywności społecznej i zawodowej w grupie docelowej 130 mieszkańców Zawiercia zagrożonych wykluczeniem społecznym. Wszelkie informacje dotyczące realizowanego projektu można uzyskać w: Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Zawierciu, przy ul. Piłsudskiego 47, w biurze Sekcji Projektu Systemowego – II p. pok. nr 9 ,tel: 32 67 221-34 wew.37 lub 29, w godzinach: Poniedziałek – od 8.00 do 16.00 Wtorek – Piątek – od 7.00 do 15.00 lub w Terenowych Punktach Pracy Socjalnej: w godzinach od 7.00 do 9.00 i od 14.00 do 15.00 Rejon pracy Socjalnej nr 1 Zawiercie, ul. Piłsudskiego 95 tel: 32 67 106 64 Rejon pracy Socjalnej nr 2 Zawiercie, ul. Pastewna 6 tel: 32 67 031 40 Rejon Pracy Socjalnej nr 3 Zawiercie, ul. Powstańców Śląskich 8 tel: 32 67 225 24 Rejon Pracy Socjalnej nr 4 Zawiercie – Kromołów , ul. Filaretów 1 tel: 32 67 166 32

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej jest organizatorem staży zawodowych dla 47 uczestników projektu systemowego „Promocja aktywnej integracji społecznej na terenie miasta Zawiercie”.

Od 1 października 47 uczestników projektu rozpoczęło staż zawodowy u 24 pracodawców z terenu miasta Zawiercie w następujących zawodach:

- przedstawiciel handlowy;

- kontroler biletów ZKM;

- kucharz;

- robotnik ogólnobudowlany;

- opiekunka nad dziećmi;

- pokojówka;

- pracownik fizyczny;

- kucharz;

- pracownik gospodarczo- porządkowy;

- sprzątaczka;

- sprzedawca magazynier;

- pracownik administracji;

- gospodarz domu;

Trwające 3 miesiące staże mają na celu ułatwienie zdobycia doświadczenia zawodowego oraz nabycie przez uczestników naszego projektu umiejętności praktycznych do wykonywania obowiązków  w miejscu pracy. Stażyści będą pracowali 40 godzin tygodniowo, w przypadku stażystów posiadających umiarkowany lub znaczny stopień niepełnosprawności – 35 godzin tygodniowo.

Uczestnicy mają zapewnione środki na zakup biletów miesięcznych w związku z dojazdem do miejsca wykonywania obowiązków stażowych, zapewniono im również wykonanie badań lekarskich niezbędnych do podjęcia zatrudnienia. Od wypłacanego stypendium stażowego odprowadzane są składki ZUS.

Podpisanie umów stażowych poprzedzone było spotkaniem Prezydenta miasta Ryszarda Macha, Dyrektora MOPS Zygmunta Knopika oraz grupy pracodawców, którzy wyrazili chęć zatrudnienia osób bezrobotnych , zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Środki przeznaczone na realizację staży zawodowych - 225.600zł pochodzą ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt systemowy „Promocja aktywnej integracji społecznej na terenie miasta Zawiercie” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Najnowsze aktualności

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Logo serwisu.

Dzienny Dom "Senior+"

Logo serwisu.

Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny

Logo serwisu.

Przeciwdziałanie przemocy i uzależnieniom

Logo serwisu.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.