Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Samorządowy portal internetowy

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawierciu

POMOC SPOŁECZNA

POMOC SPOŁECZNA

Wsparcie potrzebującym

Projekt systemowy 2012r Rekrutacja Szanowni Państwo , informujemy, że trwa rekrutacja do kolejnej edycji projektu systemowego realizowanego przez nasz Ośrodek pn. „Promocja aktywnej integracji społecznej na terenie miasta Zawiercie”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego . Projekt realizowany jest od 01.01.2012 do 31.12.2012 . Uczestnikami projektu mogą być mieszkańcy gminy Zawiercie, korzystający ze świadczeń tut. Ośrodka (zgodnie z ustawą z dnia 12.03.2004r o pomocy społecznej) w wieku od 15 do 64 lat. W czasie realizacji projektu oferujemy Państwu m.in. - działania w zakresie aktywizacji zawodowej: ( uczestnictwo w zajęciach Centrum Integracji Społecznej , indywidualne konsultacje w zakresie doradztwa zawodowego) - działania w zakresie aktywizacji edukacyjnej oraz społecznej ( uczestnictwo w zajęciach grup samopomocowych podzielonych tematycznie w zależności od dominujących problemów występujących w środowisku uczestników, uczestnictwo w zajęciach klubu aktywizacji zawodowej) oraz wsparcie asystenta rodzinnego. Celem naszego projektu jest podniesienie aktywności społecznej i zawodowej w grupie docelowej 130 mieszkańców Zawiercia zagrożonych wykluczeniem społecznym. Wszelkie informacje dotyczące realizowanego projektu można uzyskać w: Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Zawierciu, przy ul. Piłsudskiego 47, w biurze Sekcji Projektu Systemowego – II p. pok. nr 9 ,tel: 32 67 221-34 wew.37 lub 29, w godzinach: Poniedziałek – od 8.00 do 16.00 Wtorek – Piątek – od 7.00 do 15.00 lub w Terenowych Punktach Pracy Socjalnej: w godzinach od 7.00 do 9.00 i od 14.00 do 15.00 Rejon pracy Socjalnej nr 1 Zawiercie, ul. Piłsudskiego 95 tel: 32 67 106 64 Rejon pracy Socjalnej nr 2 Zawiercie, ul. Pastewna 6 tel: 32 67 031 40 Rejon Pracy Socjalnej nr 3 Zawiercie, ul. Powstańców Śląskich 8 tel: 32 67 225 24 Rejon Pracy Socjalnej nr 4 Zawiercie – Kromołów , ul. Filaretów 1 tel: 32 67 166 32 Rekrutacja do Programu Aktywności Lokalnej Informujemy, że nadal trwa rekrutacja do Programu Aktywności Lokalnej (PAL) „Paleta Szans” dla osiedla Szymańskiego oraz PAL dla osiedla Stary Rynek, które są realizowane jako element projektu systemowego „Promocja aktywnej integracji społecznej na terenie miasta Zawiercie” finansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.. Uczestnikami programów mogą zostać mieszkańcy wymienionych osiedli w wieku od 15 do 64 lat, którzy korzystają ze świadczeń pomocy społecznej. Wybrane działania PAL są również kierowane do otoczenia tych osób tj. osób mieszkających we wspólnym gospodarstwie domowym oraz pozostałych mieszkańców osiedla zagrożonych wykluczeniem społecznym. W czasie trwania programu jego uczestnicy będą mieli możliwość skorzystania z działań w obszarze aktywizacji społecznej (spotkania grup samopomocowej), edukacyjnej (warsztaty oraz treningi umiejętności), zawodowej (zajęcia w Centrum Integracji Społecznej oraz prace społeczno – użyteczne). Celem głównym naszego programu jest podniesienie poziomu aktywności społeczno-zawodowej, a także zwiększenie integracji mieszkańców osiedli Szymańskiego i Stary Rynek. Podejmowane będą próby zwiększenia aktywności mieszkańców oraz lokalnych instytucji na rzecz rozwiązywania ważnych problemów społecznych osiedla, ze szczególnym uwzględnieniem problemów dotykających klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych udziałem w naszym programie. Szczegółowe informacje na temat jego realizacji można uzyskać pod numerami telefonów 514674520, 511931122. Szanowni Państwo, od maja rozpoczynają się zajęcia grup samopomocowych - jest to realizacja jednego z wielu zadań aktywnej integracji projektu systemowego „Promocja aktywnej integracji społecznej na terenie miasta Zawiercie” realizowanego przez nasz Ośrodek. Utworzonych zostało 7 grup , a program zajęć podzielono na 3 bloki tematyczne trwające po 18 godzin każdy : - 1 blok (kwartał): komunikacja interpersonalna i funkcjonowanie społeczne, równość szans kobiet i mężczyzn, role społeczne, radzenie sobie ze stresem, zajęcia integracyjne mające na celu budowanie zaufania w grupie, - 2 blok (kwartał): tematy ukierunkowane na dysfunkcję prowadzonej grupy, poruszające problemy i specyfikę uczestników danej grupy, - 3 blok (kwartał): aktywizacja zawodowa uwzględniająca specyfikę członków grupy, w tym tematy związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych, Grypy samopomocowe dają szansę na wspólne omówienie i wypracowanie sposobów radzenia sobie z sytuacjami kryzysowymi , które pojawiają się w życiu. Grupa daje możliwość wymiany doświadczeń i wsparcia. Udział w zajęciach grup samopomocowych oraz poruszana tematyka da szansę ich uczestnikom na zdobycie nowych umiejętności i kompetencji społecznych. Zajęcia w grupach odbywają się 2 razy w miesiącu po 3 godziny a w czasie ich trwania zapewniamy opiekę nad osobami zależnymi oraz wyżywienie. 30 września na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zawierciu przy ul. Moniuszki po raz drugi odbędzie się Festyn Rodzinny Osiedla Szymańskiego. Głównym organizatorem imprezy jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawierciu. W przygotowania i realizację wydarzenia zaangażowali się również mieszkańcy Osiedla Szymańskiego, wolontariusze z I i II Liceum Ogólnokształcącego oraz Gimnazjum nr. 2. Patronat nad imprezą objął Prezydent Miasta. Festyn jest realizowany w ramach projektu „Promocja aktywnej integracji społecznej na terenie miasta Zawiercie ” i współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zaplanowaliśmy szereg atrakcji sportowych, muzycznych oraz plastycznych. Od godziny 10.00 dwuosobowe drużyny będą rywalizować w sztafecie sportowej, zachęcamy również do wzięcia udziału w konkursie plastycznym, karaoke oraz jaka to melodia. Dla zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody. Na specjalnie przygotowanym stanowisku pod okiem fachowca będzie można samodzielnie wykonać biżuterie. Nie zabraknie również atrakcji dla najmłodszych takich jak malowanie twarzy, happening plastyczny, stolik z kolorowankami, zamek dmuchany, kule wodne, trampolina. Na uwagę zasługują Mistrzostwa Zawiercia w Rzucie Beretem, które rozpoczną się o godz. 13.30. W godzinach popołudniowych zaplanowano pokaz iluzji i magii w wykonaniu Sebastiana Grabowskiego oraz koncert zespołu Rago, swoje umiejętności zaprezentują także członkowie grupy Axe Capoeira. Zaplanowaliśmy także bezpłatne atrakcje kulinarne – kiełbaski z grilla oraz przepyszną grochówkę przygotowaną przez OSP Marciszów. Imprezę poprowadzi DJ Rebel. Serdecznie zapraszamy wszystkich, którzy ostatnią niedzielę września chcą spędzić aktywnie i twórczo. Głównym założeniem realizowanego przez nasz Ośrodek projektu pn. „Promocja aktywnej integracji społecznej na terenie miasta Zawiercie” jest zapobieganie i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu uczestników projektu – podopiecznych tut. Ośrodka. Jedną z metod pracy i zadaniem realizowanym w ramach aktywnej integracji było stworzenie grup samopomocowych , których tematyka zajęć jest dostosowana do potrzeb uczestników i problemów , z którymi borykają się na co dzień. Prowadzone zajęcia mają wpływ na zwiększenie kompetencji i umiejętności społecznych . Stworzono 7 grup samopomocowych a dotychczasowe zajęcia pokazały jak duże jest zapotrzebowanie na tego typu wsparcie , zrealizowano zajęcia w blokach tematycznych obejmujących m.in. tematykę komunikacji interpersonalnej i funkcjonowanie społeczne i sposoby radzenia sobie ze stresem. Szczegółowo zostały omówione problemy charakterystyczne dla danej grupy, spotkania grup samopomocowych są okazją do wspólnego wypracowania sposobów radzenia sobie z sytuacjami kryzysowymi i wymianą doświadczeń, motywowaniem się wzajemnym do zmian w życiu. Prowadzący zajęcia grup wskazują na duże zaangażowanie uczestników , ich chęć integracji i podjęcia prób do zmiany swojej sytuacji życiowej a nabyte umiejętności i wiedza spowodowały, że nabrali pewności i przekonania , że są w stanie te umiejętności wykorzystać w życiu codziennym. Zajęcia grup będą odbywały się do końca roku i będą obejmowały tematykę związaną m.in. z bezrobociem, asertywnością, stereotypami, pojęciem konfliktu i sposobami radzenia sobie z nim. Projekt pn. „Promocja aktywnej integracji społecznej na terenie miasta Zawiercie” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego .

Najnowsze aktualności

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Logo serwisu.

Dzienny Dom "Senior+"

Logo serwisu.

Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny

Logo serwisu.

Przeciwdziałanie przemocy i uzależnieniom

Logo serwisu.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.