Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Samorządowy portal internetowy

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawierciu

POMOC SPOŁECZNA

POMOC SPOŁECZNA

Wsparcie potrzebującym

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawierciu w okresie od 01.06.2008 do 31.12.2008 realizuje  projekt ,,Promocja aktywnej integracji społecznej na terenie miasta Zawiercie”.

W miesiącu czerwcu zrealizowano nabór uczestników. W projekcie uczestniczy aktualnie 40 osób.

W ramach projektu uczestnicy przeszli dwudniowy trening umiejętności psychospołecznych. Trenig prowadzony był przez przychologów i miał na celu podniesienie kompetencji społecznych uczestników, min. wzrost motywacji i samooceny. 

Kolejnym działaniem w którym uczestnicy wzięli udział był cykl spotkań z doradcą zawodowym. Każdy uczestnik odbył 3 indywidualne godzinne spotkania z doradcami.

Po rozpoznaniu potencjału zawodowego uczestników w zależności od aspiracji i poziomu kwalifikacji zawodowych uczestnicy przejdą min. kursy zawodowe, będą uczestniczyć w zajęciach reintegracji społecznej w ramach CIS oraz uczestniczyć w grupach wsparcia.

Wszyscy uczestnicy są objęci ubezpieczeniem od następstw niebezpiecznych wypadków.

Najnowsze aktualności

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Logo serwisu.

Dzienny Dom "Senior+"

Logo serwisu.

Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny

Logo serwisu.

Przeciwdziałanie przemocy i uzależnieniom

Logo serwisu.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.