Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Samorządowy portal internetowy

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawierciu

POMOC SPOŁECZNA

POMOC SPOŁECZNA

Wsparcie potrzebującym

Pracownik ds. zgłoszeń podlega bezpośrednio Dyrektorowi.

Do zadań osoby upoważnionej do przyjmowania zgłoszeń należy, w szczególności:

1) przyjmowanie zgłoszeń;

2) prowadzenie postępowań wyjaśniających, a w uzasadnionych przypadkach, wystąpienie z wnioskiem do Dyrektora MOPS o powołanie Komisji, której skład umożliwi kompleksowe wyjaśnienie zgłoszenia;

3) zapewnienie bezstronności podczas prowadzonych postępowań;

4) spełnienie obowiązku informacyjnego wobec sygnalisty;

5) zapewnienie poufności tożsamości sygnalisty;

6) prowadzenie Rejestru zgłoszeń;

7) monitoring sytuacji kadrowej sygnalisty;

8) udzielanie informacji o przysługującej ochronie związanej z działaniami sygnalizacyjnymi.

Dyrektor może zlecić wykonywanie zadań Pracownika ds. zgłoszeń podmiotowi zewnętrznemu.

W takim przypadku podmiot wykonujący zadania Pracownika ds. zgłoszeń nie jest elementem struktury organizacyjnej Ośrodka.

 

 

 

Najnowsze aktualności

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Logo serwisu.

Dzienny Dom "Senior+"

Logo serwisu.

Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny

Logo serwisu.

Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego

Logo serwisu.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.