Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Samorządowy portal internetowy

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawierciu

POMOC SPOŁECZNA

POMOC SPOŁECZNA

Wsparcie potrzebującym

MOPS w Zawierciu w ramach projektu 9.2.1. „Rozwój Usług Społecznych na terenie Zawiercia – ETAP II” zaprasza na piknik związany z uruchomieniem Mieszkań Wspomaganych/Wspieranych i Klubu Seniora, który odbędzie się 28 sierpnia 2020 roku w godzinach 13:00-18:00 przy ul. Niedziałkowskiego.

Na uczestników czeka szereg atrakcji – m.in. występ Mariana Dolińskiego wraz z zespołem romskim, zabawy i konkursy przy muzyce z wodzirejami, a także warsztat ekologiczny.

Organizowany piknik ma na celu zintegrowanie uczestników zamieszkujących w mieszkaniach wspomaganych/wspieranych jak i Klubu Seniora.

Przypominamy, iż głównym celem mieszkań wspomaganym/wspieranym jest zarówno pomoc uczestnikom/czkom w funkcjonowaniu osoby w nim mieszkającej. Ponadto ważnym celem jest kontynuowanie procesu rehabilitacji społecznej, ekonomicznej oraz uniknięcie wykluczenia społecznego, nabywanie i podtrzymywanie umiejętności przestrzegania norm społecznych, samoobsługi, codziennych sprawności. Zatem usługi świadczone w mieszkaniu wspomaganym/wspieranym, poza ukierunkowaniem na poprawę jakości życia, powinny również uwzględniać poprawę (lub utrzymanie) obecnego stanu psychofizycznego, przy jednoczesnym możliwie niezależnym, satysfakcjonującym funkcjonowaniu w lokalnej społeczności.

Informujemy, iż są to pierwsze tego typu mieszkania utworzone w Zawierciu. Miejsce w nim znalazło 12 osób.

Najnowsze aktualności

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Logo serwisu.

Dzienny Dom "Senior+"

Logo serwisu.

Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny

Logo serwisu.

Przeciwdziałanie przemocy i uzależnieniom

Logo serwisu.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.