Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Samorządowy portal internetowy

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawierciu

POMOC SPOŁECZNA

POMOC SPOŁECZNA

Wsparcie potrzebującym

W ramach realizacji projektu „Rozwój usług społecznych na terenie Zawiercia – etap II”, 7 sierpnia 2020 roku o godzinie 13:00, zostanie zorganizowany piknik z okazji otwarcia fili świetlicy Ośrodka Wsparcia i Rodziny, znajdującej się przy ulicy Paderewskiego 63 w Zawierciu. Z okazji otwarcia zaplanowano piknik, w którym uczestniczyć będą zaproszeni goście, wychowankowie (uczestnicy i uczestniczki projektu oraz dzieci ze świetlicy OWDiR). Zadaniem świetlicy jest wspieranie rodziców w procesie przygotowywania dzieci i młodzieży do samodzielnego życia poprzez objęcie ich działaniami wychowawczymi, edukacyjnymi, opiekuńczymi i profilaktycznymi.
Placówka oferuje dzieciom zajęcia obejmujące tematykę promocji zdrowia, profilaktyki uzależnień, przemocy i zachowań ryzykownych, rozwój zainteresowań i zdolności, zwiększające kulturę osobistą, rozwijające sprawność fizyczną. Wychowankowie wezmą udział w działaniach na rzecz świetlicy i środowiska lokalnego, a w roku szkolnym otrzymają pomoc w odrabianiu lekcji, wyrównywaniu zaległości w nauce i reedukacji. Ponadto będą uczestniczyć w wycieczkach i wyjazdach o charakterze turystyczno- rekreacyjnym oraz zajęciach specjalistycznych.

Najnowsze aktualności

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Logo serwisu.

Dzienny Dom "Senior+"

Logo serwisu.

Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny

Logo serwisu.

Przeciwdziałanie przemocy i uzależnieniom

Logo serwisu.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.