Skróty klawiszowe:

wielkość tekstu: A A A

Ciekawostki

Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny

Strona główna » Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej » Wewnętrzna Organizacja MOPS » Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny

Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny jest placówką wsparcia dla rodzin poprzez działania opiekuńcze i wychowawcze, a także udzielanie osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacji kryzysowej całodobowego schronienia.

Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny działa przy pomocy:

  1. Świetlicy Środowiskowej - Świetlica prowadzi zajęcia opiekuńcze i wychowawcze, a także terapię indywidualną i grupową dzieci z rodzin patologicznych, uzależnionych i niewydolnych wychowawczo i ubogich.
    Świetlica organizuje zajęcia zgodnie z zainteresowaniami wychowanków, a w szczególności:

    - zajęcia dydaktyczne, wychowawcze, terapeutyczne, samoobsługowe, specjalistyczne, kulturotwórcze, sportowe i inne,

    - poradnictwo i zajęcia dla rodziców.

  2. Hostelu Pomocy Społecznej - Hostel zapewnia całodobowe schronienie osobom lub rodzinom znajdującym się w sytuacji kryzysowej, a w szczególności: przemocy domowej, zdarzenia losowego, klęski żywiołowej lub innego kryzysu, jak alkoholizm lub narkomania, które zmuszają do czasowego uzyskania schronienia.
    Prawo do pobytu w Hostelu mają osoby, którym świadczenie to zostało przyznane decyzją Dyrektora MOPS w Zawierciu.

Strona współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Piłsudskiego 47, 42-400 Zawiercie

tel.: +48 (32) 67 221 34
e-mail: mops@mopszawiercie.pl

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawierciu
Poleć stronę
Zapytanie
Wersja mobilna