Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Samorządowy portal internetowy

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawierciu

POMOC SPOŁECZNA

POMOC SPOŁECZNA

Wsparcie potrzebującym

Informacja o zakończonych zajęciach z muzykoterapii dla uczestników/czek projektu, w ramach projektu 9.2.1. „Rozwój usług społecznych na terenie Zawiercia – etap II”

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, iż w ramach projektu 9.2.1. pt. „Rozwój usług społecznych na terenie Zawiercia – etap II” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, zakończyła się realizacja „Zajęć z muzykoterapii dla uczestników/czek projektu, w ramach zajęć w Centrum Usług Senioralnych (Klubie Seniora)”.

W okresie od 01.04.2021 – 29.09.2021 zostały zrealizowane „Zajęcia z muzykoterapii dla uczestników/czek projektu, w ramach zajęć w Centrum Usług Senioralnych (Klubie Seniora) dla grupy 22 osób w łącznym wymiarze 410 godzin dydaktycznych.

Celem zajęć była pomoc w utrzymaniu koncentracji, ułatwienie utrzymywania właściwych relacji z otoczeniem, poprawa orientacji przestrzennej, stymulowanie procesu koncentracji werbalnej, stymulowanie funkcji pamięci, rozwijanie umiejętności i indywidualnych zainteresowań, łagodzenie stanów lękowych, stresu i napięcia, nauka rozładowywania napięć i emocji, rozwijanie uzdolnień oraz wprowadzanie uczestnika w pogodny nastrój.

Zakres zajęć obejmował w szczególności muzykoterapię receptywną oraz aktywną dotyczącą min. rozładowania napięcia poprzez usuwanie napięcia psychofizycznego, dyskusję na temat odczuć, towarzyszących emocji, przeżyć, wspomnień, skojarzeń, neutralizowanie świadomości i uwalnianie jej od nieprzyjemnych stanów napięciowych.

Informujemy, iż powyższe działanie kierowane było do uczestników projektu zamieszkujących obszary wskazane w Lokalnym Programie Rewitalizacji i realizowane z ramienia projektu „Rozwój usług społecznych na terenie Zawiercia – etap II” w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Najnowsze aktualności

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Logo serwisu.

Dzienny Dom "Senior+"

Logo serwisu.

Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny

Logo serwisu.

Przeciwdziałanie przemocy i uzależnieniom

Logo serwisu.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.