Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Samorządowy portal internetowy

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawierciu

POMOC SPOŁECZNA

POMOC SPOŁECZNA

Wsparcie potrzebującym

Informacja o zakończeniu realizacji treningu umiejętności społecznych dla uczestników i uczestniczek w ramach projektu 9.1.1. "Wzmacnianie potencjału społeczno – zawodowego" na lata 2020-2022 II etap

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, iż 14.12.2021r. zakończyła się realizacja Treningu Umiejętności Społecznych dla 40 uczestników i uczestniczek projektu pn. "Wzmacnianie potencjału społeczno – zawodowego" na lata 2020-2022 II etap.

Realizacja Treningu Umiejętności Społecznych dla uczestników i uczestniczek projektu miała miejsce w okresie od 28.04.2020r. do 14.12.2021r. Przeprowadzonych zostało łącznie 216 godzin dydaktycznych zgodnie z ustalonym harmonogramem. Spotkania odbywały się w podziale na 3 grupy (dla każdej grupy 12 spotkań po 6 godzin dydaktycznych).

Celem treningu było podniesienie umiejętności uczestniczek i uczestników w zakresie: umiejętności interpersonalnych, samooceny, funkcjonowania emocjonalnego oraz funkcjonowania poznawczego.

Informujemy, iż powyższe działanie kierowane było do uczestników projektu zamieszkujących obszary wskazane w Lokalnym Programie Rewitalizacji i realizowane w ramach projektu "Wzmacnianie potencjału społeczno – zawodowego" na lata 2020-2022 II etap współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Najnowsze aktualności

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Logo serwisu.

Dzienny Dom "Senior+"

Logo serwisu.

Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny

Logo serwisu.

Przeciwdziałanie przemocy i uzależnieniom

Logo serwisu.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.