Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Samorządowy portal internetowy

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawierciu

POMOC SPOŁECZNA

POMOC SPOŁECZNA

Wsparcie potrzebującym

Informacja o zakończeniu realizacji dyżurów Specjalisty od przedmiotów ścisłych - matematyki dla wychowanków świetlicy środowiskowej” w ramach projektu 9.2.1. „Rozwój usług społecznych na terenie Zawiercia – etap II”

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, iż 28.10.2021r. zakończyła się realizacja „Zajęć z pełnienia dyżuru Specjalisty od przedmiotów ścisłych - matematyki dla uczestników/czek projektu – wychowanków świetlicy środowiskowej” w ramach projektu 9.2.1. pt. „Rozwój usług społecznych na terenie Zawiercia – etap II” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020,

Realizacja „Zajęć z pełnienia dyżuru Specjalisty od przedmiotów ścisłych - matematyki dla uczestników/czek projektu – wychowanków świetlicy środowiskowej” miała miejsce w okresie od 10.09.2020r. do 28.10.2021r. Przeprowadzonych zostało łącznie 160 godzin dydaktycznych, z których korzystała grupa licząca 15-20 osób.

Zajęcia polegały na udzielaniu pomocy uczestnikom i uczestniczkom projektu w odrabianiu lekcji oraz uzupełnianiu braków w edukacji wczesnoszkolnej, podstawowej i ponadpodstawowej, zarówno w postaci zajęć grupowych jak i indywidualnych. Pełniący dyżury specjalista prowadząc aktywizujące zajęcia w atmosferze zabawy i w warunkach sprzyjających rozwojowi i nauce, zachęcał do poszerzania wiedzy z zakresu logicznego myślenia. Zajęcia rozwijały umiejętności matematyczne wychowanków oraz pozwoliły podnieść wiarę we własne możliwości i zdolności. Uczestnictwo w zajęciach przyczyniło się do pogłębienia wiadomości i umiejętności zdobytych na lekcjach oraz rozbudziło ciekawość poznawczą, twórcze działanie i samodzielność.

Informujemy, iż powyższe działanie kierowane było do uczestników projektu zamieszkujących obszary wskazane w Lokalnym Programie Rewitalizacji i realizowane z ramienia projektu „Rozwój usług społecznych na terenie Zawiercia – etap II” w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Najnowsze aktualności

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Logo serwisu.

Dzienny Dom "Senior+"

Logo serwisu.

Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny

Logo serwisu.

Przeciwdziałanie przemocy i uzależnieniom

Logo serwisu.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.