Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Samorządowy portal internetowy

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawierciu

POMOC SPOŁECZNA

POMOC SPOŁECZNA

Wsparcie potrzebującym

Informacja o zakończeniu „Dyżuru Specjalisty Informatyka (ICT)”

w ramach projektu 9.2.1. „Rozwój usług społecznych na terenie Zawiercia – etap II”

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, iż w ramach projektu 9.2.1. pt. „Rozwój usług społecznych na terenie Zawiercia – etap II” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, zakończyła się realizacja. „Dyżuru Specjalisty Informatyka (ICT)”

W okresie od 10.09.2020 – 13.09.2021 w budynku Świetlicy Środowiskowej przy ulicy Filaretów 1 w Zawiercie-Kromołów i w budynku nowej Filii Świetlicy Środowiskowej przy ul. Paderewskiego 63 w Zawiercie-Warty odbywały się dyżury Specjalisty Informatyka (ICT). Zajęcia te przeznaczone były dla wychowanków/nek ośrodka wsparcia dziennego - uczestników/czek projektu w łącznym wymiarze 160 godzin dydaktycznych.

Głównym założeniem zadania było udzielanie pomocy uczestnikom/czkom projektu przy odrabianiu lekcji, uzupełnianie braków w edukacji wczesnoszkolnej, podstawowej i ponadpodstawowej, zarówno w postaci zajęć grupowych, jak i indywidulanych (w zależności od zdiagnozowanych przez siebie potrzeb).

Zajęcia z zakresu kompetencji informatycznych miały na celu rozwijanie kompetencji kluczowych, takich jak: kompetencje informatyczne, inicjatywność i przedsiębiorczość.

Informujemy, iż powyższe działanie kierowane było do uczestników projektu zamieszkujących obszary wskazane w Lokalnym Programie Rewitalizacji i realizowane z ramienia projektu „Rozwój usług społecznych na terenie Zawiercia – etap II” w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Najnowsze aktualności

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Logo serwisu.

Dzienny Dom "Senior+"

Logo serwisu.

Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny

Logo serwisu.

Przeciwdziałanie przemocy i uzależnieniom

Logo serwisu.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.