Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Samorządowy portal internetowy

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawierciu

POMOC SPOŁECZNA

POMOC SPOŁECZNA

Wsparcie potrzebującym

Informacja o rozpoczętych spotkaniach z psychologiem dla 25 uczestników i uczestniczek w Klubie Seniora w ramach projektu 9.2.5. „Zawierciański Senior – Aktywnie!”

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, iż w ramach projektu 9.2.5. pt. „Zawierciański Senior – Aktywnie!” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, od miesiąca stycznia odbywają się działania skierowane do grupy 25 uczestników/czek projektu takie jak:

Porady psychologiczne dla 25 uczestników i uczestniczek w Klubie Seniora

Spotkania te prowadzone są zarówno w formie indywidualnej jak i grupowej i mają na celu zarówno otoczenie opieką psychologiczną jak i wsparcie osób starszych poprzez poszukiwanie rozwiązań w trudnej sytuacji życiowej z wykorzystaniem mocnych stron członków rodzinny, zasobów rodziny, społeczności lokalnej, zasobów instytucjonalnych.

Zakres udzielanych porad psychologicznych obejmuje również nabycie umiejętności radzenia sobie ze stresem, motywację do zmiany zachowań zdrowotnych i żywieniowych, a także radzenie sobie z problemami wynikającymi z zaistniałych okoliczności, wydarzeń, radzenie sobie z własnymi nałogami, lękami, nastrojem, relacjami rodzinnymi i stanami depresyjnymi.

Nadmieniamy, iż działania podejmowane są z zachowaniem wszelkich środków ostrożności i reżimu sanitarnego.

Informujemy, iż powyższe działanie kierowane jest do uczestników projektu „Zawierciański Senior – Aktywnie!” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Najnowsze aktualności

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Logo serwisu.

Dzienny Dom "Senior+"

Logo serwisu.

Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny

Logo serwisu.

Przeciwdziałanie przemocy i uzależnieniom

Logo serwisu.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.