Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Samorządowy portal internetowy

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawierciu

POMOC SPOŁECZNA

POMOC SPOŁECZNA

Wsparcie potrzebującym

Inspektor Ochrony Danych podlega bezpośrednio Dyrektorowi.

Do  zadań  Inspektora  Ochrony  Danych  należy  przede  wszystkim  monitorowanie przestrzegania przepisów o ochronie danych oraz polityk administratora lub podmiotu przetwarzającego w dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym podział obowiązków, działania zwiększające świadomość, szkolenia personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania  oraz  powiązane  z  tym  audyty.  Do  zadań  IOD  należy  współpraca  z organem nadzorczym i pełnienie funkcji punktu kontaktowego pomiędzy Ośrodkiem a Urzędem Ochrony Danych Osobowych, monitorowanie prowadzenia rejestru czynności przetwarzania danych osobowych.

Inspektorowi Ochrony Danych powierzone mogą zostać przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w  Zawierciu  inne,  dodatkowe  obowiązki  i  zadania, niezwiązane bezpośrednio ze stanowiskiem Inspektora Ochrony.

Inspektor Ochrony Danych wykonuje część swoich czynności w siedzibie Ośrodka i część poza siedzibą.

Szczegółowy zakres obowiązków, odpowiedzialności i uprawnień Inspektora Ochrony Danych  regulują  odrębne  przepisy,  w  tym  Regulamin  Funkcjonowania  Inspektora Ochrony Danych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Zawierciu.

Dyrektor może zlecić wykonywanie funkcji Inspektora Ochrony Danych podmiotowi zewnętrznemu,  zgodnie  z  przyjętymi  procedurami.  W  takim  przypadku  podmiot wykonujący  funkcję  Inspektora  Ochrony  Danych  nie  jest  elementem  struktury organizacyjnej Ośrodka.

Najnowsze aktualności

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Logo serwisu.

Dzienny Dom "Senior+"

Logo serwisu.

Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny

Logo serwisu.

Przeciwdziałanie przemocy i uzależnieniom

Logo serwisu.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.