Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Samorządowy portal internetowy

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawierciu

POMOC SPOŁECZNA

POMOC SPOŁECZNA

Wsparcie potrzebującym

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, iż w ramach projektu 9.1.1. pt. „Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego na lata 2019-2020” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, w ramach projektu odbywały się następujące warsztaty:

W okresie od 03.09.2019 – 21.10.2019 zostały zrealizowane „Warsztaty Grupowe Aktywizacyjne” dla grupy 40 osób mające na celu kształtowanie aktywnej postawy w życiu społecznym i zawodowym, poprzez poznanie własnego potencjału (mocnych i słabych stron), wzmocnienie automotywacji, praca nad dokonywaniem zmian w życiu, radzeniem sobie ze stresem w sytuacjach wymagających podjęcia decyzji oraz doskonaleniu siebie.

W okresie 07.10.2019 – 03.12.2019 zostały zrealizowane „Warsztaty budowania współpracy w zespole zadaniowym” dla grupy 10 osób - Liderów z Klubu Młodzieżowego oraz Centrum Usług Senioralnych, mające na celu zwiększenie umiejętności i kompetencji w zakresie współpracy w zespole zadaniowym, przygotowanie do wspólnej aktywności i wspólnej organizacji inicjatyw skierowanych do społeczności lokalnej.

Efektywność na zajęciach była 100%. Cieszyła się dużym zainteresowaniem, pomimo iż zajęcia wymagały dużego zaangażowania, efektywności ale a przede wszystkim aktywności podczas prowadzonych warsztatów.

Najnowsze aktualności

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Logo serwisu.

Dzienny Dom "Senior+"

Logo serwisu.

Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny

Logo serwisu.

Przeciwdziałanie przemocy i uzależnieniom

Logo serwisu.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.