Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Samorządowy portal internetowy

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawierciu

POMOC SPOŁECZNA

POMOC SPOŁECZNA

Wsparcie potrzebującym

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawierciu informuje, że w ramach realizowanego projektu ZIT „Rozwój Usług Społecznych na terenie miasta Zawiercie” uruchomiono wsparcie w formie teleopieki.

Usługi teleopiekuńcze są rodzajem monitoringu pozostających samotnie w domu osób chorych, starszych,  niepełnosprawnych. Pacjent wyposażony jest w terminal telefoniczny (tablet) lub zegarek z przyciskiem SOS, powodującym (po naciśnięciu) automatyczne uruchomienie przez terminal połączenia z centrum monitoringu, gdzie operator może zarządzić stosowny rodzaj pomocy dla pacjenta. 

Jest to innowacyjny system przywoławczo- społeczny, którym objętych zostało 40 starszych, samotnych i niesamodzielnych mieszkańców Zawierciu, będących Beneficjentami projektu. Oferowany system tym różni się od innych, że angażuje do pomocy w opiece przeszkolonych teleopiekunów, obsługujących całodobową centralę telefoniczną oraz najbliższe otoczenie osób niesamodzielnych – rodzinę, sąsiadów, znajomych oraz pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawierciu.

W ramach projektu w dalszym ciągu realizowane są w szerokim zakresie działania służące zachowaniu aktywności beneficjentów w miejscu zamieszkania oraz poprawie jakości życia codziennego. Świadczone usługi pielęgniarskie, usługi wsparcia asystenta rodziny, asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekuna osoby niesamodzielnej, usługi rehabilitacyjne, catering obiadowy w soboty i niedziele, dostosowane są do faktycznych, uzasadnionych potrzeb beneficjentów. Wszystkie formy wsparcia służą poprawie komfortu i bezpieczeństwa mieszkańców we własnym domu.

Najnowsze aktualności

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Logo serwisu.

Dzienny Dom "Senior+"

Logo serwisu.

Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny

Logo serwisu.

Przeciwdziałanie przemocy i uzależnieniom

Logo serwisu.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.