Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Samorządowy portal internetowy

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawierciu

POMOC SPOŁECZNA

POMOC SPOŁECZNA

Wsparcie potrzebującym

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawierciu informuje, iż w ramach projektu 9.1.1.
pt. „Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego na lata 2019-2020” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 rozpoczęły się spotkania w ramach Indywidualnego Coachingu Aktywizacyjnego dla uczestników projektu.

Działania te kierowane są do osób pozostających bez zatrudnienia, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób bezrobotnych oraz nieaktywnych, wymagających aktywizacji społeczno-zawodowej. Spotkania mają na celu podniesienie i utrzymywanie na wysokim poziomie motywacji do podejmowania lub kontynuowania życiowych zmian, jak i również wzmacnianie samoświadomości, samodzielności, poczucia samostanowienia i zaangażowania w osiągniecie zakładanych zadań.

Najnowsze aktualności

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Logo serwisu.

Dzienny Dom "Senior+"

Logo serwisu.

Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny

Logo serwisu.

Przeciwdziałanie przemocy i uzależnieniom

Logo serwisu.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.