Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Samorządowy portal internetowy

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawierciu

POMOC SPOŁECZNA

POMOC SPOŁECZNA

Wsparcie potrzebującym

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawierciu, informuje, iż rozpoczęło się już pierwsze spotkanie z „Indywidualnego doradztwa zawodowego”, przeprowadzonego przez Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne – organizacji wyłonionej w ramach otwartego konkursu ofert, w ramach projektu 9.1.1. pt. „Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego na lata 2019-2020”, realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pierwsze konsultacje z doradcą zawodowym odbyły się 30.12.2019r. na ul. Szymańskiego 19 w istniejącym Centrum Usług Senioralnych, w ramach którego z każdym uczestnikiem została przeprowadzona rozmowa badająca predyspozycje zawodowe oraz zostały zdiagnozowane potrzeby szkoleniowe niektórych uczestników.

Kolejne spotkania będą odbywały się w Centrum Integracji Społecznej w Zawierciu-Żerkowicach przy ul. Jurajskiej 121. Uczestnikami tego działania jest grupa 12 osób - osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo, zamieszkujące na terenie Miasta i Gminy Zawiercie, nie posiadające indywidualnych ścieżek zawodowych oraz mających problemy z określeniem swoich mocnych stron, umiejętności i osiągnięć zawodowych. Celem spotkań z doradcą zawodowym będzie rozpoznanie deficytów na drodze do zatrudnienia, możliwość określenia sylwetki zawodowej , pomoc i wsparcie w podjęciu decyzji dot. przyszłości zawodowej. W oparciu o testy i rozmowy doradca zawodowy sporządzi opinię i Indywidualny Plan Działania.

Najnowsze aktualności

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Logo serwisu.

Dzienny Dom "Senior+"

Logo serwisu.

Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny

Logo serwisu.

Przeciwdziałanie przemocy i uzależnieniom

Logo serwisu.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Zdjęcie:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.