Skróty klawiszowe:

wielkość tekstu: A A A

Ciekawostki

Historia

Strona główna » Środowiskowy Dom Samopomocy » Historia

Środowiskowy Dom Samopomocy przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Zawierciu działa od września 1999r. i realizuje zadanie zlecone gminom przez administrację rządową na podstawie art. 9 ust. 2 z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego (tekst jednolity Dz.U. z 2011r., Nr 231, poz. 1375 z póź.zm.), Ustawy z 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz.U. z 2015r., poz. 163 z późn. zm.) oraz rozporządzenia dnia 9 grudnia 2010r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz.U. z 2010r. Nr 238, poz. 1586 z późn. zm.).

Ośrodek przeznaczony jest dla 52 dorosłych osób z zaburzeniami psychicznymi (typ A i B) mieszkańców Gminy Zawiercie, czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 700-1500

Typ A – osoby przewlekle psychicznie chore

Typ B – osoby z upośledzeniem umysłowym

Strona współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Piłsudskiego 47, 42-400 Zawiercie

tel.: +48 (32) 67 221 34
e-mail: mops@mopszawiercie.pl

Deklaracja dostępności
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawierciu
Poleć stronę
Zapytanie
Wersja mobilna