Skróty klawiszowe:

wielkość tekstu: A A A

Ciekawostki

Fundacja

Strona główna » Fundacja

Ogłoszenie o likwidacji

Fundacji „Podziel się z innymi” im. Henryki Rudzkiej w Zawierciu

Niniejszym podaje się do publicznej wiadomości, że na podstawie uchwały Nr 5 /12/2018 Rady Fundacji „Podziel się z innymi”, o likwidacji fundacji oraz na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 14 lutego 2019 roku, sygnatura sprawy CZ.XVII NS-REJ.KRS/163/19/258, wszczęta została likwidacja Fundacji „Podziel się z innymi” im. Henryki Rudzkiej w Zawierciu zarejestrowanej pod numerem KRS 0000019108.

Likwidatorem Fundacji ustanowiono Elżbietę Cygnarowską. Wzywa się do składania ewentualnych roszczeń w stosunku do Fundacji w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia - pisemnie na adres ul. Piłsudskiego 47, 42-400 Zawiercie, lub drogą mailową na adres ecygnarowska@mopszawiercie.pl

Likwidator Fundacji
Elżbieta Cygnarowska

 


 

                          


Fundacja „Podziel się z innymi” imienia Henryki Rudzkiej

jest lokalną organizacją pożytku publicznego działającą na terenie Gminy Zawiercie od 1999 roku.  Działa non-profit i nie prowadzi działalnosci gospodarczej. Rada, Zarząd Fundacji i jej członkowie są wolontariuszami.

Cele statutowe organizacji:

Wspieranie działań na rzecz opieki nad osobami chorymi, starszymi, niepełnosprawnymi  i ubogimi, przebywającymi na terenie działania Fundacji.

Formy działalności:

- świadczenie pomocy finansowej i rzeczowej osobom potrzebującym,
- współpraca i współdziałanie z organami instytucjonalnymi pomocy społecznej oraz osobami fizycznymi wykazującymi zainteresowanie celem fundacji,
- upowszechnianie postaw zaradności i samodzielności,
- organizowanie akcji charytatywnych,
- wspomaganie rozwoju osobowości niepełnosprawnych poprzez kulturoterapię

Rodzaj podejmowanych przedsięwzięć:

- organizacja warsztatów terapeutycznych „terapia poprzez sztukę” teatroterapia, muzykoterapia, socjoterapia, choreoterapia w ramach Integracyjnych Spotkań Artystycznych Niepełnosprawnych „ISAN” z udziałem osób niepełnosprawnych z całego kraju,
- familiada integracyjna „IN-FA” – rozbudowa aktywności i samorealizacji osób niepełnosprawnych intelektualnie i z zaburzeniami psychicznymi,
- akcja „podaruj dzieciom święta” – pomoc najuboższym rodzinom
- likwidacja barier architektonicznych, akcja „wyjść z czterech ścian” – budowa podjazdów dla niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich
- organizacja sympozjum naukowego z udziałem przedstawicieli nauki (Uniwersytet Śląski, Łódzki, Centrum Rehabilitacji w Łodzi, Akademia Muzyczna w Łodzi)
- organizacja koncertów charytatywnych

Dostępne podkategorie:
Strona współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Piłsudskiego 47, 42-400 Zawiercie

tel.: +48 (32) 67 221 34
e-mail: mops@mopszawiercie.pl

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawierciu
Poleć stronę
Zapytanie
Wersja mobilna