Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Samorządowy portal internetowy

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawierciu

POMOC SPOŁECZNA

POMOC SPOŁECZNA

Wsparcie potrzebującym

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawierciu, informuje, iż rozpoczęły się już pierwsze zajęcia w ramach szkolenia zawodowego „Kurs komputerowy z egzaminami ECDL BASE”, organizowanego przez Stowarzyszenie Zawiercie OdNowa – organizacji wyłonionej w ramach otwartego konkursu ofert, w ramach projektu 9.1.1. pt. „Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego na lata 2019-2020”, realizowanego w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pierwsze zajęcia odbyły się 31.01.2020r. w Zespole Szkół Ekonomicznych przy ul. Rataja 30 w Zawierciu. Realizatorem działania jest Centrum Szkolenia Zawodowego, Placówka Kształcenia Ustawicznego. Uczestnikami kursu jest 9 osób wyłonionych w ramach indywidualnych spotkań prowadzonych przez doradcę zawodowego. Są to osoby bezrobotne i nieaktywne zawodowo, zamieszkujące na terenie Miasta i Gminy Zawiercie, nie posiadające indywidualnych ścieżek zawodowych oraz mające problemy z określeniem swoich mocnych stron, umiejętności i osiągnięć zawodowych.

Kolejne spotkania będą odbywały się również w Zespole Szkół Ekonomicznych w Zawierciu przy ul. Rataja 30 na I pietrze, pok.114, w dni robocze w godzinach popołudniowych oraz w soboty w godzinach dopołudniowych – zgodnie z harmonogramem. Planowany termin ukończenia kursów komputerowych ECDL BASE przewiduje się na dzień 15.02.2020r. Program szkoleniowy obejmie 60 godzin dydaktycznych kursu.

Najnowsze aktualności

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Logo serwisu.

Środowiskowy Dom Samopomocy

Logo serwisu.

Dzienny Dom "Senior+"

Logo serwisu.

Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny

Logo serwisu.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.