Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Samorządowy portal internetowy

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawierciu

POMOC SPOŁECZNA

POMOC SPOŁECZNA

Wsparcie potrzebującym

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawierciu, informuje, iż rozpoczęły się już pierwsze zajęcia w ramach szkolenia zawodowego „Kurs komputerowy z egzaminami ECDL BASE”, organizowanego przez Stowarzyszenie Zawiercie OdNowa – organizacji wyłonionej w ramach otwartego konkursu ofert, w ramach projektu 9.1.1. pt. „Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego na lata 2019-2020”, realizowanego w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pierwsze zajęcia odbyły się 31.01.2020r. w Zespole Szkół Ekonomicznych przy ul. Rataja 30 w Zawierciu. Realizatorem działania jest Centrum Szkolenia Zawodowego, Placówka Kształcenia Ustawicznego. Uczestnikami kursu jest 9 osób wyłonionych w ramach indywidualnych spotkań prowadzonych przez doradcę zawodowego. Są to osoby bezrobotne i nieaktywne zawodowo, zamieszkujące na terenie Miasta i Gminy Zawiercie, nie posiadające indywidualnych ścieżek zawodowych oraz mające problemy z określeniem swoich mocnych stron, umiejętności i osiągnięć zawodowych.

Kolejne spotkania będą odbywały się również w Zespole Szkół Ekonomicznych w Zawierciu przy ul. Rataja 30 na I pietrze, pok.114, w dni robocze w godzinach popołudniowych oraz w soboty w godzinach dopołudniowych – zgodnie z harmonogramem. Planowany termin ukończenia kursów komputerowych ECDL BASE przewiduje się na dzień 15.02.2020r. Program szkoleniowy obejmie 60 godzin dydaktycznych kursu.

Najnowsze aktualności

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Logo serwisu.

Dzienny Dom "Senior+"

Logo serwisu.

Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny

Logo serwisu.

Przeciwdziałanie przemocy i uzależnieniom

Logo serwisu.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.