Skróty klawiszowe:

wielkość tekstu: A A A

Ciekawostki

Wewnętrzna Organizacja MOPS

Strona główna » Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej » Wewnętrzna Organizacja MOPS

Strukturę organizacyjną Ośrodka tworzą: działy, zespoły, sekcje, biura, samodzielne stanowiska pracy oraz Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny, Środowiskowy Dom Samopomocy, Dzienny Dom Pomocy Społecznej.

W skład Ośrodka wchodzą:

 1. Dział Pomocy Środowiskowej - , w którego ramach działają:
  Zespół Specjalistów Metodyczno – Konsultacyjnych - ZS
  Samodzielne Stanowisko ds. Rozwoju i Strategii - SR
  Terenowe Zespoły Pracy Socjalnej - ZT
  1. TZPS Nr 1 - Piłsudskiego 95
  2. TZPS Nr 2 - Pastewna 6
  3. TZPS Nr 3 - Powstańców Śląskich 8
  4. TZPS Nr 4 - Filaretów 1
  5. TZPS Nr 5 - Szymańskiego 19
  Zespół ds. asysty rodziny - ZR
  Zespół psychologów - ZP
  Zespół ds. Pomocy Instytucjonalnej oraz obsługi klienta pomocy społecznej – ZO
  Zespół ds. Obsługi Projektów - ZS

 

 1. Dział Świadczeń - DP, w którego ramach działają:
  Sekcja Świadczeń Rodzinnych - SO
  Sekcja Funduszu Alimentacyjnego - SA
  Sekcja Realizacji Świadczeń z Pomocy Społecznej - SZ
  Sekcja Dodatków Mieszkaniowych - SM
  Sekcja Obsługi Stypendiów Socjalnych i Ubezpieczeń Społecznych i Zdrowotnych - SU

 

 1. Dział Administracjno - Organizacyjny - DA, w którego ramach działają:
  Sekcja zamówień publicznych - ST
  Sekcja Organizacyjno - prawna - SN
  Sekcja adminsitracyjno – gospodarcza - SG

 

 1. Dział Kadr - DH

 

 1. Dział Księgowości - DK

   
 2. Dział Usług Opiekuńczych - DE, w ramach którego działa:
  Zespół Opiekunów

 

 1. Dzienny Dom Pomocy Społecznej - DD, w ramach którego działa:
  Zespół Obsługi Kuchni

 

 1. Środowiskowy Dom Samopomocy - DO

   
 2. Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny - DW, w ramach którego działa:
  Świetlica Środowiskowa

 

 1. Biuro ds. obsługi zespołu interdyscyplinarnego – BI

   
 2. Służba bhp - BHP

   
 3. Zespół ds. Obsługi Informatycznej -  ZI

   
 4. Radca Prawny - RP

   
 5. Inspektor Ochrony Danych - IOD

   
 6. Sekretariat - SD
Dostępne podkategorie:
Strona współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Piłsudskiego 47, 42-400 Zawiercie

tel.: +48 (32) 67 221 34
e-mail: mops@mopszawiercie.pl

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawierciu
Poleć stronę
Zapytanie
Wersja mobilna