Skróty klawiszowe:

wielkość tekstu: A A A

Ciekawostki

Wewnętrzna Organizacja MOPS

Strona główna » Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej » Wewnętrzna Organizacja MOPS

Strukturę organizacyjną Ośrodka tworzą: działy, zespoły, sekcje, biura, samodzielne stanowiska pracy oraz Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny, Środowiskowy Dom Samopomocy, Dzienny Dom Pomocy Społecznej.

W skład Ośrodka wchodzą:

 1. Dział Pomocy Środowiskowej - , w którego ramach działają:
  Zespół Specjalistów Metodyczno – Konsultacyjnych - ZS
  Sekcja Rozwoju i Strategii - SR
  Terenowe Zespoły Pracy Socjalnej - ZT
  Zespół ds. asysty rodziny - ZR
  Zespół psychologów - ZP
  Sekcja Pomocy Instytucjonalnej oraz obsługi klienta pomocy społecznej – SP.

 

 1. Dział Świadczeń - DP, w którego ramach działają:
  Sekcja Świadczeń Rodzinnych - SO
  Sekcja Funduszu Alimentacyjnego - SA
  Sekcja Realizacji Świadczeń z Pomocy Społecznej - SZ
  Sekcja Dodatków Mieszkaniowych - SM
  Sekcja Obsługi Stypendiów Socjalnych i Ubezpieczeń Społecznych i Zdrowotnych - SU

 

 1. Dział Administracjno - Organizacyjny - DA, w którego ramach działają:
  Sekretariat - SD
  Sekcja zamówień publicznych - ST
  Sekcja Organizacyjna - SN
  Sekcja adminsitracyjno – gospodarcza - SG
  Sekcja Informatyczna - SI

   
 2. Dział Kadr - DH

 

 1. Dział Księgowości - DK

   
 2. Dział Usług Opiekuńczych - DE, w ramach którego działa:
  Zespół Opiekunów

 

 1. Dzienny Dom Pomocy Społecznej - DD, w ramach którego działa:
  Zespół Obsługi Kuchni

 

 1. Środowiskowy Dom Samopomocy - DO

   
 2. Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny - DW, w ramach którego działa:
  Hostel Pomocy Społecznej
  Świetlica Środowiskowa

 

 1. Biuro ds. obsługi zespołu interdyscyplinarnego – BI

   
 2. Służba bhp - BHP
Dostępne podkategorie:
Strona współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Piłsudskiego 47, 42-400 Zawiercie

tel.: +48 (32) 67 221 34
e-mail: mops@mopszawiercie.pl

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawierciu
Poleć stronę
Zapytanie
Wersja mobilna