Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Samorządowy portal internetowy

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawierciu

POMOC SPOŁECZNA

POMOC SPOŁECZNA

Wsparcie potrzebującym

Zdrowie i życie ludzkie jest dla nas najważniejsze. Dlatego w związku z pandemią koronowirusa podjęte zostały działania, których celem jest profilaktyka i zapewnienie pomocy osobom wymagającym wsparcia.


         Miejski  Ośrodek  Pomocy  Społecznej  w  Zawierciu, w ramach projektu  ,,Rozwój usług społecznych na terenie Zawiercia - etap II'', ze szczególną troską zwracał uwagę na osoby starsze, niepełnosprawne, przewlekle chore. Te grupy są szczególnie zagrożone zakażeniem ze względu na wiek, stan zdrowia i inne okoliczności, które powodują obniżenie odporności.


         W tym szczególnym okresie pandemii, uczestnicy i uczestniczki projektu nie pozostali bez opieki. Asystenci osób niepełnosprawnych, opiekunki osób niesamodzielnych oraz pielęgniarka kontynuowali świadczenie usług, pomimo potencjalnego zagrożenia ich życia i zdrowia.

W szczególności zaangażowani byli w:  zakup żywności i leków, kontakt z lekarzami, specjalistami i członkami rodziny, czynności opiekuńczo-pielęgnacyjne, współpracę  z różnymi instytucjami, udzielanie wsparcia emocjonalnego. Uczestnicy i uczestniczki uzyskali informacje na temat profilaktyki i przeciwdziałania COVID-19. Ponadto dzięki zakupowi maszyny do szycia oraz niezbędnych materiałów zadbano o bezpieczeństwo naszych podopiecznych poprzez szycie maseczek ochronnych, do rozdysponowania których zaangażowany został personel projektu (asystenci osób niepełnosprawnych, opiekunowie osób niesamodzielnych, pielęgniarka). Usługami asystenta osób niepełnosprawnych objętych było 35 osób, z pomocy opiekunek osób niesamodzielnych skorzystało 40 osób, natomiast pielęgniarka świadczyła usługi 26 osobom.


          W  lipcu  zostały  również   uruchomione  mieszkania  wspierane/  wspomagane, do których wprowadzili się już pierwsi mieszkańcy. We współpracy ze Szpitalem Powiatowym w Zawierciu, każdy nowy lokator został poddany badaniom na obecność Sars-cov-2, celem wyeliminowania zagrożenia. Mając na uwadze bezpieczeństwo mieszkańców, ich stan zdrowia i ograniczenia w codziennym funkcjonowaniu, zatrudnieni zostali opiekunowie mieszkań wspieranych/ wspomaganych, zapewniający im całodobową opiekę. Planowane jest również uruchomienie Centrum Usług Senioralnych (Klub Seniora), z którego korzystać będą mogli mieszkańcy mieszkań wspomaganych/ wspieranych oraz pozostali uczestnicy i uczestniczki projektu. Postępując zgodnie z reżimem sanitarnym zakupione zostały środki niezbędne do zachowania szczególnej ostrożności, zapewniające bezpieczeństwo podczas zajęć (takie jak: płyny do dezynfekcji, dozowniki płynów dezynfekujących, podajniki ręczników i kosze).

Najnowsze aktualności

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Logo serwisu.

Dzienny Dom "Senior+"

Logo serwisu.

Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny

Logo serwisu.

Przeciwdziałanie przemocy i uzależnieniom

Logo serwisu.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.