Skróty klawiszowe:

wielkość tekstu: A A A

Ciekawostki

Dział Świadczeń

Strona główna » Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej » Wewnętrzna Organizacja MOPS » Dział Świadczeń

Dział świadczeń prowadzi postępowania i opracowuje decyzje administracyjne w sprawie świadczeń przyznawanych w szczególności na podstawie: ustawy o pomocy społecznej, ustawy o dodatkach mieszkaniowych, ustawy o prawie energetycznym, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o systemie oświaty, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych.

Dział świadczeń wykonuje zadania przy pomocy:

  1. Sekcji Świadczeń Rodzinnych - realizuje zadania w zakresie prowadzenia postępowań mających na celu ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz realizacji tych świadczeń wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz prowadzenia postępowań mających na celu ustalenie prawa do zasiłku dla opiekuna i realizacji tych zasiłków dla opiekuna wynikających z ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

  2. Sekcji Funduszu Alimentacyjnego - realizuje zadania w zakresie prowadzenia postępowań mających na celu ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz prowadzenia działań wobec dłużników alimentacyjnych zgodnie z przepisami ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

  3. Sekcji Realizacji Świadczeń - zajmuje się obsługą techniczną procesu postępowania administracyjnego w sprawach indywidualnych rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych z zakresu pomocy społecznej oraz realizacja wydanych decyzji

  4. Sekcji Dodatków Mieszkaniowych - realizuje zadania wynikające z ustawy o dodatkach mieszkaniowych i ustawy prawo energetyczne

  5. Sekcji Obsługi Stypendiów Socjalnych i Ubezpieczeń Społecznych i Zdrowotnych - wykonuje zadania związane z pomocą materialną dla uczących się dzieci i młodzieży, realizację programu dożywiania dzieci i młodzieży oraz ubezpieczeniami zdrowotnymi i społecznymi dla osób korzystających z różnych form pomocy w tut. Ośrodku

Strona współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Piłsudskiego 47, 42-400 Zawiercie

tel.: +48 (32) 67 221 34
e-mail: mops@mopszawiercie.pl

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawierciu
Poleć stronę
Zapytanie
Wersja mobilna