Skróty klawiszowe:

wielkość tekstu: A A A

Ciekawostki

Dział Administracjno - Organizacyjny

Strona główna » Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej » Wewnętrzna Organizacja MOPS » Dział Administracjno - Organizacyjny

Dział Administracjno - Organizacyjny wykonuje zadania związane prowadzeniem postępowań o zamówienia publiczne, obsługą sekretariatu, prowadzeniem spraw związanych organizacją funkcjonowania Ośrodka, administrowanie nieruchomościami i lokalami wynajmowanymi przez MOPS oraz utrzymaniem i obsługą środków transportu, organizowaniem obsługi informatycznej Ośrodka.

W ramach struktury Działu działa:

  • Sekretariat - do zadań sekretariatu należy dbałość o prawidłowy i sprawny obieg dokumentów oraz właściwą selekcję informacji i spraw, przestrzegania ładu organizacyjnego.

  • Sekcja zamówień publicznych - prowadzenie w oparciu o wnioski działów postępowań o udzielenie zamówieńpublicznych realizowanych przez Ośrodek w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych.

  • Sekcja organizacyjna - opracowywanie struktury organizacyjnej i regulaminu organizacyjnego MOPS oraz innych aktów prawnych dotyczących funkcjonowania Ośrodka.

  • Sekcja Informatyczna - Sekcja Informatyki zajmuje się organizowaniem obsługi informatycznej Ośrodka, zapewnienie stałej sprawności technicznej i użytkowej sprzętu oraz oprogramowania komputerowego Ośrodka.

  • Sekcja administracyjno–gospodarcza - do zadań sekcji należy zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania i właściwej eksploatacji nieruchomości Ośrodka, środków transportu oraz środków trwałych, a także spraw dotyczących ujawniania informacji publicznych.

 

Strona współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Piłsudskiego 47, 42-400 Zawiercie

tel.: +48 (32) 67 221 34
e-mail: mops@mopszawiercie.pl

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawierciu
Poleć stronę
Zapytanie
Wersja mobilna