Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Samorządowy portal internetowy

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawierciu

POMOC SPOŁECZNA

POMOC SPOŁECZNA

Wsparcie potrzebującym

Działem kieruje Kierownik, który podlega bezpośrednio Dyrektorowi.

Dział usług opiekuńczych świadczy usługi w miejscu zamieszkania osobom, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione. Charakter przyznanych usług zależy od stanu zdrowia podopiecznego: usługi  opiekuńcze  podstawowe,  usługi  opiekuńcze  specjalistyczne,  usługi specjalistyczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi. W dziale realizowane są również czynności administracyjne związane z udzielanymi świadczeniami.

Do zadań Kierownika należy w szczególności: dokonywanie analizy potrzeb i oceny zjawisk,  które  powodują  zapotrzebowanie  na  świadczenie  usług  w  miejscu zamieszkania osobom starszym, długotrwale chorym, niepełnosprawnym; naliczanie odpłatności za świadczone usługi; ustalanie wymiaru czasowego i zakresu usług w oparciu  o  stwierdzone  potrzeby;  nadzór  nad  jakością  świadczonych  usług; opracowywanie sprawozdań i informacji o realizowanych działaniach; prowadzenie właściwych ewidencji i rejestrów.

Najnowsze aktualności

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Logo serwisu.

Środowiskowy Dom Samopomocy

Logo serwisu.

Dzienny Dom "Senior+"

Logo serwisu.

Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny

Logo serwisu.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.