Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Samorządowy portal internetowy

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawierciu

POMOC SPOŁECZNA

POMOC SPOŁECZNA

Wsparcie potrzebującym

Działem kieruje Kierownik, który podlega bezpośrednio Dyrektorowi Ośrodka.

Dział  Świadczeń  Rodzinnych  prowadzi  postępowania  i  opracowuje  decyzje administracyjne w sprawie świadczeń przyznawanych w szczególności na podstawie: ustawy  o  pomocy  osobom  uprawnionym  do  alimentów,  ustawy  o  świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, ustawy o Karcie Dużej Rodziny, ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za Życiem”, ustawy o ustaleniu i wypłacie  zasiłków  dla  opiekunów,  rozporządzenia  w  sprawie  szczegółowych warunków  rządowego  programu  „Dobry  start”,  jak  również  prowadzi  windykację należności świadczeń nienależnie pobranych. Dział realizuje również zadania w zakresie prowadzenia postępowań mających na celu ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz prowadzenia działań wobec dłużników alimentacyjnych zgodnie z przepisami ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Do zadań Kierownika działu należy w szczególności nadzór i odpowiedzialność nad realizacją  działań  realizowanych  w  dziale,  w  tym  również:  nadzór  pod  względem formalnym,  merytorycznym  i  terminowym  przygotowywanych  przez  podległych pracowników decyzji administracyjnych; prowadzenie comiesięcznej analizy wydatków w zakresie wykorzystania środków finansowych na realizację świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego i monitorowanie ich zaangażowania; nadzór nad prowadzonymi  postępowaniami  wobec  dłużników  alimentacyjnych;  nadzór  nad przyjmowaniem wniosków o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych, opiekuńczych i funduszu  alimentacyjnego;  udzielanie  klientom  wyjaśnień  dotyczących  nabywania prawa do świadczeń rodzinnych, wychowawczych, opiekuńczych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego; przygotowanie odpowiedzi w sprawach odwołań, zażaleń, zaskarżenia decyzji itp.; kompletowanie dokumentów na wniosek organu odwoławczego.

Dział Świadczeń Rodzinnych zajmuje się również wydawaniem zaświadczeń o wysokości miesięcznego dochodu osobom ubiegającym się o dofinansowanie w ramach Programu Czyste Powietrze.

 

Dział Świadczeń Rodzinnych

42-400 Zawiercie, ul. Leśna 26

Tel. 32 494 13 47, 32 494 13 48, 602 157 094

Adres e-mail: srfa@mopszawierie.pl

Najnowsze aktualności

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Logo serwisu.

Środowiskowy Dom Samopomocy

Logo serwisu.

Dzienny Dom "Senior+"

Logo serwisu.

Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny

Logo serwisu.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.