Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Samorządowy portal internetowy

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawierciu

POMOC SPOŁECZNA

POMOC SPOŁECZNA

Wsparcie potrzebującym

Działem kieruje Kierownik, który podlega bezpośrednio Dyrektorowi Ośrodka.

Dział Świadczeń zajmuje się obsługą techniczną przygotowania indywidualnych decyzji administracyjnych,  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami,  w  tym  kodeksu postępowania  administracyjnego  i  ustawy  o  pomocy  społecznej,  na  podstawie zatwierdzonej pomocy zawartej w wywiadzie środowiskowym lub innych dokumentach; prowadzeniem  postępowań  związanych  z  uchylaniem,  zmianą  oraz  stwierdzaniem nieważności  decyzji;  przekazywaniem  dla  osób  wymagających  wsparcia  pomocy żywieniowej oraz prowadzeniem i przechowywaniem akt osób/rodzin korzystających ze  świadczeń.  Pracownicy  działu  wykonują  ponadto  zadania  związane  z rozpatrywaniem wniosków o pomoc materialną dla uczących się dzieci i młodzieży, realizacją programu dożywiania dzieci i młodzieży (kontrolą merytoryczną rachunków za wydane posiłki w poszczególnych placówkach) oraz ubezpieczeniami zdrowotnymi i społecznymi dla osób korzystających z różnych form pomocy w tutejszym Ośrodku.

Do zadań Kierownika działu należy w szczególności nadzór i odpowiedzialność nad realizacją  działań  realizowanych  w  dziale,  w  tym  również:nadzór  pod  względem formalnym,  merytorycznym  i  terminowym  przygotowywanych  przez  podległych pracowników  decyzji  administracyjnych;  przygotowanie  oceny  zasobów  pomocy społecznej obejmującej w szczególności osoby i rodziny korzystające z pomocy oraz ich rozkład  ilościowy;  sprawowanie  kontroli  nad  bieżącymi  wydatkami  komórki  oraz wypłaconymi świadczeniami; udzielanie klientom wyjaśnień dotyczących nabywania prawa  do  świadczeń;  przygotowanie  odpowiedzi  w  sprawach  odwołań,  zażaleń, zaskarżenia  decyzji  itp.;  kompletowanie  dokumentów  na  wniosek  organu odwoławczego.

Najnowsze aktualności

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Logo serwisu.

Środowiskowy Dom Samopomocy

Logo serwisu.

Dzienny Dom "Senior+"

Logo serwisu.

Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny

Logo serwisu.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.