Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Samorządowy portal internetowy

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawierciu

POMOC SPOŁECZNA

POMOC SPOŁECZNA

Wsparcie potrzebującym

Działem kieruje Kierownik, który podlega bezpośrednio Dyrektorowi Ośrodka.

Dział  Obsługi  Projektów  zajmuje  się  w  szczególności:  poszukiwaniem  informacji dotyczących możliwości pozyskania środków ze źródeł innych niż budżet miasta, na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej; przygotowaniem propozycji wystąpień o środki ze źródeł innych niż budżet miasta, w szczególności z funduszy Unii Europejskiej, na realizację projektów z zakresu pomocy społecznej; opracowywaniem, wdrażaniem, obsługą  oraz  koordynowaniem  projektów  współfinansowanych  ze  środków  Unii Europejskiej, a także innych funduszy zewnętrznych i środków własnych, w tym w zakresie rzeczowym i finansowym zgodnie z harmonogramami realizacji projektów, planami płatności, harmonogramami rzeczowo-  finansowymi, procedurami oraz obowiązującymi  przepisami prawa; zapewnianiem terminowej realizacji płatności projektów; prowadzeniem  rzeczowego i finansowego  monitorowania  projektów, zgodnie z zapisami decyzji o dofinansowaniu projektu i umowy finansowania; prowadzeniem i koordynowaniem działań promocyjnych i informacyjnych w zakresie realizacji  projektów  oraz  udzielaniem  informacji  o  projektach;  prowadzeniem niezbędnej sprawozdawczości.

W skład Działu wchodzą koordynatorzy realizowanych w Ośrodku projektów, którzy bezpośrednio podlegają Kierownikowi Działu Obsługi Projektów. Ich zadaniem jest wdrażanie i zarządzanie projektami w zakresie rzeczowym i finansowym zgodnie z wnioskiem  o  dofinansowanie,  harmonogramem  płatności,  procedurami  oraz obowiązującymi przepisami prawa.

W ramach Działu Obsługi Projektów Dyrektor, na wniosek Kierownika Działu, może powoływać – w trybie określonym § 22 ust. 3-4 Regulaminu – Zespół Zadaniowy lub Biuro Projektu do obsługi konkretnego projektu realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawierciu. Powołanie Zespołu Zadaniowego lub Biura Projektu nie wymaga zmiany niniejszego Regulaminu. Zakres działań oraz kompetencje Zespołu Zadaniowego lub Biura Projektu określa zarządzeniem Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawierciu.

Najnowsze aktualności

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Logo serwisu.

Środowiskowy Dom Samopomocy

Logo serwisu.

Dzienny Dom "Senior+"

Logo serwisu.

Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny

Logo serwisu.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.