Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Samorządowy portal internetowy

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawierciu

POMOC SPOŁECZNA

POMOC SPOŁECZNA

Wsparcie potrzebującym

Działem kieruje Kierownik, który podlega bezpośrednio Dyrektorowi.

Dział  Kadr  wykonuje  zadania  związane  z  prowadzeniem  spraw  wynikających  ze stosunku pracy; prowadzeniem ewidencji czasu pracy pracowników; prowadzeniem ewidencji  zwolnień  lekarskich  i  absencji;  wydawaniem  legitymacji  służbowych; wydawaniem  opinii,  zaświadczeń  oraz  udzieleniem  informacji  o  pracowniku  na potrzeby wewnętrzne i podmiotów do tego upoważnionych; udzielaniem  pracownikom informacji w zakresie prawa pracy; prowadzeniem całokształtu spraw związanych z wyróżnieniami pozamaterialnymi oraz odznaczeniami resortowymi i państwowymi; uczestniczeniem  w  rozwiązywaniu  konfliktów  międzyludzkich;  prowadzeniem dokumentacji  cywilnoprawnych  form  zatrudnienia,  łącznie  z  ich  rejestrami; prowadzeniem dokumentacji związanej z używaniem przez pracowników samochodów prywatnych do celów służbowych; prowadzeniem dokumentacji dotyczącej staży, praktyk zawodowych,  prac  subsydiowanych;  prowadzeniem  spraw  związanych  z  procedurą naboru  pracowników  na  wolne  stanowiska  pracy;  ewidencjonowaniem  oraz analizowaniem  wykroczeń  dyscyplinarnych  i  udzielanych  kar  regulaminowych; prowadzeniem  spraw  związanych  ze  szkoleniami  i  podnoszeniem  kwalifikacji zawodowych  pracowników;  prowadzeniem  rejestru  nadanych  upoważnień  do przetwarzania danych osobowych oraz kontrolą zarządczą.

Najnowsze aktualności

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Logo serwisu.

Środowiskowy Dom Samopomocy

Logo serwisu.

Dzienny Dom "Senior+"

Logo serwisu.

Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny

Logo serwisu.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.