Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Samorządowy portal internetowy

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawierciu

POMOC SPOŁECZNA

POMOC SPOŁECZNA

Wsparcie potrzebującym

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawierciu informuje, iż w ramach projektu 9.2.5. pt.: „Zawierciański Senior – Aktywnie!” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, prowadzony jest Klub Seniora dla 25 uczestników/czek projektu.


Klub Seniora jest czynny od poniedziałku do soboty w wymiarze 15 godzin tygodniowo. Mieści się on w budynku przy ul. Niedziałkowskiego 22. Udział w zajęciach odbywających się w Klubie Seniora jest bezpłatny. Działania realizowane w Klubie Seniora obejmują:

  • zajęcia z aktywizacji cyfrowej, które mają na celu przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu seniorów poprzez umożliwienie uzyskania umiejętności w zakresie podstawowej obsługi urządzeń takich jak komputer, smartfon, tablet oraz nabycie umiejętności korzystania z Internetu;

  • zajęcia z aktywizacji fizycznej, które realizowane są w formie grupowej i mają na celu poprawę poziomu sprawności organizmu, zapobieganie chorobom cywilizacyjnym (otyłość, choroby układu krążenia);

  • poradnictwo psychologiczne, które realizowane jest w formie indywidualnej i ma na celu zarówno otoczenie opieką psychologiczną oraz wsparcie osób starszych w poszukiwaniu rozwiązań w trudnej sytuacji życiowej z wykorzystaniem mocnych stron członków rodzinny, zasobów rodziny, społeczności lokalnej, zasobów instytucjonalnych;

  • usługa poradnictwa dietetycznego, która prowadzona jest zarówno w formie indywidualnej jak i grupowej i ma na celu uświadomienie osobom starszym jak ważna dla zdrowia organizmu jest odpowiednia i różnorodna dieta, właściwy dobór produktów oraz sposób przygotowania posiłków.

  • usługa poradnictwa prawnego, która prowadzona jest w formie indywidualnej oraz grupowej i ma na celu zapewnienie dostępu do profesjonalnej pomocy prawnej niezbędnej w znalezieniu rozwiązań problemów seniorów oraz podniesienie świadomości w zakresie przysługujących uprawnieniach lub spoczywających obowiązkach;

  • udział w lokalnych wydarzeniach kulturalnych (takich jak projekcje filmowe, koncerty, wernisaże, wystawy, przedstawienia); działanie to ma na celu aktywne spędzanie wolnego czasu oraz promowanie lokalnych instytucji kultury wśród osób 60+;

  • udział w inicjatywach lokalnych, których celem jest integracja z mieszkańcami obszarów rewitalizowanych oraz aktywne spędzanie wolnego czasu;

  • udział w wizytach studyjnych, których celem jest promowanie idei aktywności społecznej osób w wieku 60+ oraz poznanie dobrych praktyk dotyczących funkcjonowania Klubu Seniora.

Projekt „Zawierciański Senior – Aktywnie!” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Najnowsze aktualności

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Logo serwisu.

Dzienny Dom "Senior+"

Logo serwisu.

Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny

Logo serwisu.

Przeciwdziałanie przemocy i uzależnieniom

Logo serwisu.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.