Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Samorządowy portal internetowy

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawierciu

POMOC SPOŁECZNA

POMOC SPOŁECZNA

Wsparcie potrzebującym

    I. Regulacje prawne.

1) art. 5c, 5d, 5e ustawy z dnia 10.04.1997r. - Prawo energetyczne - tj. Dz. U. z 2019r. poz.755  z późn.zm.),
2) Obwieszczeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 16 kwietnia 2021r. (Monitor Polski DZ Urzędowy RP z dnia 26.04.2021r. poz. 393).

    II. Kryteria przyznawania.

PRZYSŁUGUJE OSOBIE, KTÓRA:
1.  Ma przyznany dodatek mieszkaniowy
2. Załączy do wniosku  kopie umowę kompleksowa lub umowę sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym,
    której jest stroną .
3. Mieszka w miejscu dostarczania energii.

    III. Ważne informacje.

    Druki wniosków o wypłatę dodatku energetycznego można pobrać w godzinach pracy informacji MOPS codziennie poniedziałek - piątek 8.00 - 10.00  (MOPS Zawiercie, ul. Piłsudskiego 47 - dolny hol budynku - wejście od ulicy) lub na stronie internetowej Ośrodka w: Katalog Świadczeń - Aktualne druki do pobrania > wniosek o wypłatę dodatku energetycznego ), do którego dołącza się:
- kopie umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej (jw.).

Wypełniony wniosek  z załącznikami można złożyć w godzinach pracy informacji MOPS (jw.) lub zostawić w skrzynce podawczej znajdującej się przed głównym wejściem do Ośrodka w godz. poniedziałek  8.00 – 16.00, wtorek – piątek 7.00 – 15.00
    Więcej informacji można uzyskać telefonicznie (0-32) 67 221 34 wew. 25 - Sekcja dodatków mieszkaniowych.
    
    IV. Wysokość przysługujących świadczeń.

    WYSOKOŚĆ DODATKU ENERGETYCZNEGO OBOWIĄZUJĄCA W OKRESIE 01.05.2021r. - 30.04.2022r. zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 16 kwietnia 2021r. (Monitor Polski DZ Urzędowy RP z dnia 26.04.2021r. poz. 393) wynosi:

DLA GOSPODARSTWA DOMOWEGO:
1 - OSOBOWEGO      - 12,09 ZŁ. MIESIĘCZNIE
2 - 4 - OSOBOWEGO     - 16,79 ZŁ. MIESIĘCZNIE
5 - > - OSOBOWEGO     - 20,15 ZŁ. MIESIĘCZNIE

Najnowsze aktualności

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Logo serwisu.

Środowiskowy Dom Samopomocy

Logo serwisu.

Dzienny Dom "Senior+"

Logo serwisu.

Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny

Logo serwisu.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.