Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Samorządowy portal internetowy

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawierciu

POMOC SPOŁECZNA

POMOC SPOŁECZNA

Wsparcie potrzebującym

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, iż w ramach projektu 9.2.1. pt. „Rozwój usług społecznych na terenie Zawiercia – etap II” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, zakończyła się realizacja „Cyklu spotkań z trenerem zdrowia dla mieszkańców mieszkań wspomaganych/wspieranych”

W okresie od 11.01.2021 – 30.03.2021 został zrealizowany „Cyklu spotkań z trenerem zdrowia dla mieszkańców mieszkań wspomaganych/wspieranych” dla grupy 12 osób w wymiarze 60 godzin dydaktycznych. Celem zajęć było tworzenie nawyków zdrowego stylu życia, poprawa psychofizycznego samopoczucia, aktywizowanie osób starszych do podejmowania aktywności fizycznej i społecznej oraz podniesienie wiedzy i świadomości z zakresu problematyki senioralnej.

Warsztaty należy zaliczyć do bardzo udanych. Pomimo pandemii uczestnicy bardzo aktywnie brali udział w prowadzonych warsztatach.

 

Najnowsze aktualności

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Logo serwisu.

Dzienny Dom "Senior+"

Logo serwisu.

Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny

Logo serwisu.

Przeciwdziałanie przemocy i uzależnieniom

Logo serwisu.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.