Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Samorządowy portal internetowy

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawierciu

POMOC SPOŁECZNA

POMOC SPOŁECZNA

Wsparcie potrzebującym

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawierciu realizuje projekt pt: „ Wzmacnianie Potencjału Społeczno-Zawodowego” na lata 2019-2020, który realizowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020;oś priorytetowa IX włączenie społeczne 9.1.1. Aktywna integracja 9.1.1. Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – ZIT.

We wrześniu kontynuowana była działalność Centrum Usług Społecznych, w ramach którego realizowane były cykliczne zajęcia dla seniorów, m.in.: prelekcje, spotkania przy muzyce, zajęcia integracyjne.

W pierwszą sobotę września jeden z uczestników poprowadził prelekcję pt. „Telomery - enzymy nieśmiertelności”. Swoim wykładem wzbudzając ogromne zainteresowanie słuchaczy. Po wykładzie nastąpiła dyskusja na tematy związane z podejściem do życia i przemijania.

12 września przy Niedziałkowskiego 22 odbyła się prelekcja seniora Janusza, która dotyczyła fenomenu klonowania i wpływu ingerencji człowieka na naturę.

19 września odbył się warsztat „Twórczość wśród seniorów”, które przeprowadził animator Centrum Usług Społecznych. W warsztatach wykorzystane zostały ćwiczenia uruchamiające kreatywne i abstrakcyjne myślenie.

Grupa uczestników i uczestniczek w senioralnym wieku uczestniczyła także w spacerze po rewitalizowanej ulicy Marszałkowskiej w Zawierciu, którego celem było nie tylko aktywne spędzenie czasu ale także rozmowa o pomysłach na lepsze jutro w otaczającym środowisku.

Seniorom stworzono okazję do odwiedzenia wystawy malarstwa oraz poezji Beaty i Michała Pasierb w MOK w Zawierciu. Seniorzy z zaciekawieniem wysłuchali opowieści o artystach i zamyśle wystawy.

Animatorzy lokalni zorganizowali dla uczestniczących w projekcie seniorów wyjście na Paradę Psów oraz na zachwycający koncert Klezmerski w bramie na ul. Marszałkowskiej. W zajęciach aktywizacyjnych wykorzystane były terapeutyczne walory muzyki, która w trakcie zajęć pełni funkcję relaksacyjną, dyscyplinującą, poznawczą także wzbogacające życie wewnętrzne.

Wrześniowy cykl zajęć zakończył się wieczorkiem tanecznym, który był dla seniorów okazją do spędzenia czasu przy dobrej muzyce, na pogawędce przy ciastku, kawie i herbacie oraz na wspólnym tańcu.

Aktywizacja seniorów w ramach CUS była możliwa dzięki środkom z Europejskiego Funduszu Społecznego. Osoby chętne do uczestnictwa w zajęciach dla seniorów prosimy o kontakt z Biurem Projektu, ul. Niedziałkowskiego 22, tel. 32/494 13 98 (w. 11)

Wszystkich seniorów zapraszamy na kolejne październikowe spotkania w grupie znajomych i przyjaciół.

Wszelkie działania realizowane są z zaleceniami sanepidu.

 

Najnowsze aktualności

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Logo serwisu.

Dzienny Dom "Senior+"

Logo serwisu.

Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny

Logo serwisu.

Przeciwdziałanie przemocy i uzależnieniom

Logo serwisu.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.