Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Samorządowy portal internetowy

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawierciu

POMOC SPOŁECZNA

POMOC SPOŁECZNA

Wsparcie potrzebującym

Biurem kieruje konsultant ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, który podlega bezpośrednio Dyrektorowi.

Biuro zajmuje się obsługą organizacyjno - techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych realizujących zadania w ramach ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Do zadań biura należy w szczególności: organizacja specjalistycznych form pomocy, w szczególności poradnictwa psychologicznego, prawnego, socjalnego osobom i rodzinom z problemem przemocy oraz będących w innych sytuacjach kryzowych, organizacja działań profilaktycznych i interwencyjnych w sytuacji nagłego lub przewlekłego kryzysu oraz przygotowywanie osób w sytuacji kryzysowej do samodzielnego funkcjonowania, realizacja  procedury  „Niebieskiej  Karty”,  realizacja  Gminnego  Programu Przeciwdziałania  Przemocy  w  Rodzinie,  opracowanie  i  wdrażanie  programów profilaktyczno - edukacyjnych na rzecz rodziny i dzieci przy współpracy powoływanych zespołów roboczych.

Najnowsze aktualności

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Logo serwisu.

Środowiskowy Dom Samopomocy

Logo serwisu.

Dzienny Dom "Senior+"

Logo serwisu.

Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny

Logo serwisu.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.