Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Samorządowy portal internetowy

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawierciu

POMOC SPOŁECZNA

POMOC SPOŁECZNA

Wsparcie potrzebującym

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawierciu realizuje projekt Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego: Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin. Projekt ten wdrażany jest w ramach osi priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest zwiększenie kooperacji oraz poprawa współpracy pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej a  innymi podmiotami działającymi na rzecz pomocy rodzinom i jednostkom. Model kooperacji ma na celu całościowe, międzysektorowe wsparcie społeczne osób i rodzin wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

W ramach projektu organizowane są spotkania na szczeblu kierowniczym instytucji tzw. Partnerskich Zespołów Kooperacyjnych, podczas których opracowywane są zasady współpracy na rzecz rozwiązywania problemów społecznych. W listopadzie 2019r. odbyło się spotkanie oficjalnie inaugurujące zawiązanie się współpracy. Do partnerstwa przystąpiło wiele instytucji działających na terenie naszego powiatu oraz organizacje pozarządowe.

Wsparcie konkretnym osobom udzielane jest przez tzw. Zadaniowe Zespoły Kooperacyjne, które wraz rodziną przeżywającą trudności życiowe opracowują i realizują plan pomocy oraz przezwyciężenia napotkanych problemów. Do tej pory odbyły się dwa spotkania Zadaniowych Zespołów Kooperacyjnych.

Ponadto pracownicy zaangażowani w realizację Projektu biorą udział w superwizji oraz coachingu. Superwizja ma na celu poprawę jakości ich pracy. Zapobiega ponadto wypaleniu zawodowemu. Indywidualny coaching z kolei nastawiony jest na rozwój predyspozycji osobistych i wzrost efektywności podejmowanych działań.

W ramach realizacji Projektu w lutym b.r. odbyło się spotkanie z p. Izabelą Krasiejko- Profesorem w Zakładzie Psychoprofilaktyki Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. J. Długosza w Częstochowie, autorką wielu naukowych publikacji oraz rekomendacji metodycznych i organizacyjnych w temacie asystentury rodziny na zlecenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, a zarazem ekspertką wiodącą w Projekcie.

Najnowsze aktualności

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Logo serwisu.

Dzienny Dom "Senior+"

Logo serwisu.

Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny

Logo serwisu.

Przeciwdziałanie przemocy i uzależnieniom

Logo serwisu.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.