Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Samorządowy portal internetowy

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawierciu

POMOC SPOŁECZNA

POMOC SPOŁECZNA

Wsparcie potrzebującym

W ramach Klubu Mieszkańca/Seniora w dniu 14 oraz 21 czerwca, uczestnicy projektu 9.1.1. „Wzmacnianie potencjału społeczno – zawodowego na lata 2020-2021” etap II wzięli udział w cyklu spotkań ekologicznych pn „Warsztaty tworzenia domków dla Jerzyków i motyli”

Uczestnicy i uczestniczki projektu wysłuchali prelekcji dotyczącej budowy domków dla Jerzyków i motyli oraz funkcji wynikającej z potrzeby lokalizowania ich w zielonej strefie miasta.

Jerzyki to ptaki zasiedlające głównie miasta, gdzie gniazduje przede wszystkim na wysokich murowanych budynkach. Celem wieszania budek lęgowych dla jerzyka jest dostarczenie tym ptakom zastępczych miejsc gniazdowania, gdyż podczas modernizacji budynków mieszkalnych często zamykane są otwory wlotowe do stropodachów, które są chętnie wykorzystywane przez jerzyki jako miejsce lokalizowania gniazd. Te pożyteczne ptaki są sprzymierzeńcem człowieka w walce z komarami, muchami i meszkami.

Motyle to najpiękniejsze i najbardziej różnorodne pod względem gatunkowym owady, wiele z nich przez działalność człowieka jest zagrożonych wyginięciem. Dlatego też uczestnicy i uczestniczki projektu wykonają domki aby zapewnić im bezpieczny azyl. Schronienie dla motyli umieszcza się w miejscu, gdzie rosną kwiaty, doskonałą alternatywą jest posadzona przez uczestników łąka kwietna.

Warsztaty cieszą się dużym zainteresowaniem, gdyż łącza przyjemne z pożytecznym. Zajęcia odbywały się w Centrum Usług Społecznych , przy ul. Szymańskiego 19 i Parku Mickiewicza w Zawierciu.

Informujemy, że powyższe działanie odbyło się w ramach projektu 9.1.1. „Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego” na lata 2020-2022 II etap, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Najnowsze aktualności

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Logo serwisu.

Dzienny Dom "Senior+"

Logo serwisu.

Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny

Logo serwisu.

Przeciwdziałanie przemocy i uzależnieniom

Logo serwisu.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.