Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Samorządowy portal internetowy

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawierciu

POMOC SPOŁECZNA

POMOC SPOŁECZNA

Wsparcie potrzebującym

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, iż w kwietniu 2021 roku rozpocznie się realizacja „Zajęć z muzykoterapii dla uczestników/czek projektu, w ramach zajęć w Centrum Usług Seniora (Klubie Seniora)”, w ramach projektu 9.2.1. pt. „Rozwój usług społecznych na terenie Zawiercia – etap II” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Działania kierowane są do grupy 22 uczestników/czek projektu (Klubu Seniora).

       Celem zajęć jest pomoc w utrzymaniu koncentracji, ułatwienie utrzymywania właściwych relacji z otoczeniem, poprawa orientacji przestrzennej, stymulowanie procesu koncentracji werbalnej, stymulowanie funkcji pamięci, rozwijanie umiejętności i indywidualnych zainteresowań, łagodzenie stanów lękowych, stresu i napięcia, wprowadzanie Uczestnika w pogodny nastrój, nauka rozładowywania napięć i emocji, rozwijanie uzdolnień oraz wprowadzanie Uczestnika w pogodny nastrój.
       Zajęcia zostaną przeprowadzone dla 22 uczestników/czek projektu, w ramach zajęć w Centrum Usług Senioralnych (Klubie Seniora), w łącznym wymiarze 410 godzin dydaktycznych, z podziałem na 2 grupy.
     Zakres zajęć obejmować będzie w szczególności muzykoterapię receptywną oraz aktywną dotyczącą min. rozładowania napięcia poprzez usuwanie napięcia psychofizycznego, dyskusję na temat odczuć, towarzyszących emocji, przeżyć, wspomnień, skojarzeń, neutralizowanie świadomości i uwalnianie jej od nieprzyjemnych stanów napięciowych.

      Nadmieniamy, iż działania podejmowane są z zachowaniem wszelkich środków ostrożności i reżimu sanitarnego.

    Informujemy, iż powyższe działanie kierowane jest do uczestników projektu zamieszkujących obszary wskazane w Lokalnym Programie Rewitalizacji i realizowane z ramienia projektu „Rozwój usług społecznych na terenie Zawiercia – etap II” w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Najnowsze aktualności

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Logo serwisu.

Dzienny Dom "Senior+"

Logo serwisu.

Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny

Logo serwisu.

Przeciwdziałanie przemocy i uzależnieniom

Logo serwisu.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.