Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Samorządowy portal internetowy

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawierciu

POMOC SPOŁECZNA

POMOC SPOŁECZNA

Wsparcie potrzebującym

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, iż w lutym 2021 roku rozpocznie się realizacja „Warsztatów ruchowo-relaksacyjnych dla uczestników/czek projektu, w ramach zajęć w Centrum Usług Senioralnych (Klubie Seniora)”, w ramach projektu 9.2.1. pt. „Rozwój usług społecznych na terenie Zawiercia – etap II” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Działania kierowane są do grupy 22 uczestników/czek projektu (Klubu Seniora).

Celem warsztatów jest poprawa i utrzymanie poziomu sprawności i wydolności organizmu, zapobieganie chorobom cywilizacyjnym takim jak otyłość, choroby układu krążenia, usprawnianie indywidualnych dysfunkcji ruchowych.

Warsztaty zostaną przeprowadzone dla 22 uczestników/czek projektu, w ramach zajęć w Centrum Usług Senioralnych (Klubie Seniora), w okresie od lutego do listopada 2021 roku,w łącznym wymiarze 616 godzin dydaktycznych, z podziałem na 2 grupy.

Zakres warsztatów obejmować będzie w szczególności: poprawę koordynacji, ogólnousprawniające, ćwiczenia równowagi, ćwiczenia rozciągające, ćwiczenia przy muzyce z elementami choreografii, nauka reagowania ciałem na różne sygnały, ćwiczenia oddechowe, relaksacyjne oraz wiele innych poprawiających krążenie i napięcie mięśni.

Nadmieniamy, iż działania podejmowane są z zachowaniem wszelkich środków ostrożności i reżimu sanitarnego.

Informujemy, iż powyższe działanie kierowane jest do uczestników projektu zamieszkujących obszary wskazane w Lokalnym Programie Rewitalizacji i realizowane z ramienia projektu „Rozwój usług społecznych na terenie Zawiercia – etap II” w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 

 

Najnowsze aktualności

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Logo serwisu.

Dzienny Dom "Senior+"

Logo serwisu.

Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny

Logo serwisu.

Przeciwdziałanie przemocy i uzależnieniom

Logo serwisu.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.