Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Samorządowy portal internetowy

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawierciu

POMOC SPOŁECZNA

POMOC SPOŁECZNA

Wsparcie potrzebującym

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, iż w ramach projektu 9.2.1. pt. „Rozwój usług społecznych na terenie Zawiercia – etap II” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, zakończyła się realizacja Zajęć ruchowych w Sali gimnastycznej dla uczestników/czek projektu – wychowanków świetlicy środowiskowej”

W okresie od 23.03.2021 – 28.08.2021 zostały zrealizowane „Zajęcia ruchowe w Sali gimnastycznej dla uczestników/czek projektu – wychowanków świetlicy środowiskowej” dla grupy 35 uczestników/czek projektu – wychowanków świetlicy środowiskowej, w łącznym wymiarze 93 godzin dydaktycznych, z podziałem na 2 grupy (1 grupa – 47 godzin dydaktycznych - w budynku Świetlicy Środowiskowej przy ulicy Filaretów 1 w Zawiercie-Kromołów, 2 grupa – 46 godzin dydaktycznych - w budynku nowej Filii Świetlicy Środowiskowej przy ul. Paderewskiego 63 w Zawiercie-Warty).

Celem zajęć było przede wszystkim wspomaganie harmonijnego rozwoju dziecka poprzez kształtowanie umiejętności ruchowych oraz prawidłowych nawyków postawy ciała, poprawa sprawności fizycznej i koordynacji ruchowej.

Zakres warsztatów obejmował w szczególności: wykonywanie ćwiczeń korekcyjnych wzmacniających grupy mięśniowe ( szyi, tułowia, brzucha, nóg, stóp), ćwiczenia rozciągające i stymulujące mięśnie poprzez gry i zabawy ruchowe oraz ćwiczenia zwiększające zakres ruchu stawów oraz wydolność układu oddechowego i krążenia.

Informujemy, iż powyższe działanie kierowane było do uczestników projektu zamieszkujących obszary wskazane w Lokalnym Programie Rewitalizacji i realizowane z ramienia projektu „Rozwój usług społecznych na terenie Zawiercia – etap II” w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Najnowsze aktualności

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Logo serwisu.

Dzienny Dom "Senior+"

Logo serwisu.

Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny

Logo serwisu.

Przeciwdziałanie przemocy i uzależnieniom

Logo serwisu.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.