Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Samorządowy portal internetowy

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawierciu

POMOC SPOŁECZNA

POMOC SPOŁECZNA

Wsparcie potrzebującym

Informacja o rozpoczętych spotkaniach z trenerem zdrowia w ramach projektu 9.2.1.

Rozwój usług społecznych na terenie Zawiercia – etap II”

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, iż w ramach projektu 9.2.1. pt. „Rozwój usług społecznych na terenie Zawiercia – etap II” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, od miesiąca stycznia 2021r. rozpoczęły się działania skierowane do grupy 12 uczestników/czek projektu – mieszkańców mieszkań wspomaganych/wspieranych takie jak:

 

Cykl spotkań z trenerem zdrowia dla mieszkańców mieszkań wspomaganych/wspieranych”.

Spotkania te mają na celu tworzenie nawyków zdrowego stylu życia, poprawa psychofizycznego samopoczucia, aktywizowanie osób starszych do podejmowania aktywności fizycznej i społecznej oraz podniesienie wiedzy i świadomości z zakresu problematyki senioralnej.

Zakres zajęć obejmować będzie w szczególności 3 bloki tematyczne, w tym:
Blok tematyczny nr 1 - ZDROWIE OSÓB W WIEKU SENIORALNYM

  • warsztaty z pierwszej pomocy przedmedycznej:

  • postępowanie w stanach zagrożenia życia - nagłe zatrzymanie krążenia, zawał mięśnia sercowego, udar, oparzenia, śpiączka hiper lub hipoglikemiczna itp.

  • pogadanki i wykłady dotyczące profilaktyki najczęstszych chorób przewlekłych wieku senioralnego (np.: demencja, cukrzyca, nadciśnienie tętnicze krwi, choroby tarczycy, depresja) oraz na temat temat zdrowia seksualnego.

Blok tematyczny nr 2 – FUNKCJONOWANIE POZNAWCZE i MOTYWACJA OSÓB W WIEKU SENIORALNYM

  • zajęcia poprawiające funkcje poznawcze, w szczególności pamięć i koncentrację z wykorzystaniem gier dydaktycznych, łamigłówek, konkursów, kalamburów, treningów pamięci,

  • pogadanki tematyczne z zakresu roli aktywności w wieku senioralnym,

Blok tematyczny nr 3 - FUNKCJONOWANIE SPOŁECZNE I DUCHOWE OSÓB W WIEKU SENIORALNYM

  • pogadanki na temat poczucie sensu życia osób starszych i ról społecznych seniorów,

  • pogadanki na temat jakości życia seniorów i możliwości angażowania się w życie społeczne.


 

 

 

Najnowsze aktualności

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Logo serwisu.

Dzienny Dom "Senior+"

Logo serwisu.

Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny

Logo serwisu.

Przeciwdziałanie przemocy i uzależnieniom

Logo serwisu.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.