Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Samorządowy portal internetowy

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawierciu

POMOC SPOŁECZNA

POMOC SPOŁECZNA

Wsparcie potrzebującym

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawierciu, informuje iż dobiegła końca realizacja „kursu komputerowego ECDL BASE” organizowanego przez Stowarzyszenie Zawiercie OdNowa – organizacji wyłonionej w ramach otwartego konkursu ofert, w ramach projektu 9.1.1. pt. „ Wzmacnianie potencjału społeczno – zawodowego na lata 2019-2020” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W kursie uczestniczyło 9 osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo zamieszkujących na terenie Miasta i Gminy Zawiercie.

Głównym celem kursu było opanowanie przez uczestników/ki umiejętności niezbędnych do zdania egzaminu i uzyskania Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych – ECDL BASE. Uczestnicy zdobyli wiedzę z zakresu: podstaw technik informatycznych, użytkowania komputerów, przetwarzania tekstów, arkusza kalkulacyjnego, grafiki menadżerskiej, usług w sieciach informatycznych oraz bazy danych. Program szkoleniowy obejmował łącznie 60 godzin zajęć dydaktycznych.

Wszystkie osoby uczestniczące w kursie zdały egzamin z wynikiem pozytywnym i tym samym uzyskały Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych, który w znacznym stopniu zwiększy możliwości znalezienia zatrudnienia przez uczestników projektu.

Najnowsze aktualności

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Logo serwisu.

Dzienny Dom "Senior+"

Logo serwisu.

Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny

Logo serwisu.

Przeciwdziałanie przemocy i uzależnieniom

Logo serwisu.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.