Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Samorządowy portal internetowy

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawierciu

POMOC SPOŁECZNA

POMOC SPOŁECZNA

Wsparcie potrzebującym

Informacja o zakończonych warsztatach w ramach projektu 9.1.1.

Wzmacnianie potencjału społeczno- zawodowego na lata 2019-2020”

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, iż w ramach projektu 9.1.1. pt. „Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego na lata 2019-2020” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, w ramach projektu odbywały się następujące warsztaty:
 

W okresie od 13.11.2019 – 03.07.2020 zostały zrealizowane warsztaty w ramach „Treningu Umiejętności Społecznych” w ramach zadania 2 dla grupy 40 osób mające na celu nabywanie umiejętności komunikacyjnych, modyfikowanie zachowań na bardziej aprobowane społecznie, umiejętność współpracy w grupie kształtowanie umiejętności rozwiązywania konfliktów, praca nad przestrzeganiem zasad, metody radzenia sobie z emocjami, uczenie się rozpoznawania emocji i potrzeb, odreagowanie napięć emocjonalnych.

W okresie 06.11.2019 – 20.07.2020 zostały zrealizowane „Warsztaty Grupowe Psychologiczne” dla grupy 40 osób mające na celu grupowych warsztatów psychologicznych jest doskonalenie i rozwijanie umiejętności psychospołecznych oraz interpersonalnych jak i rozpoznanie sytuacji społecznej i rodzinnej Uczestników Projektu oraz stopnia wpływu otoczenia na deficyty Uczestnika Projektu zdiagnozowane w środowisku rodzinnym. Warsztaty mają na celu także wzmocnienie automotywacji, praca nad dokonywaniem zmian w życiu, nabycie umiejętności radzenia sobie ze stresem w sytuacjach wymagających podjęcia decyzji, doskonaleniu siebie, zdobycie wiedzy z obszaru asertywności, nabycie umiejętności asertywnego prowadzenia rozmów, nabycie umiejętności komunikowania swoich potrzeb, zwiększenie samooceny poprzez pracę nad negatywnymi myślami i ograniczającymi przekonaniami, wzmocnienie pewności siebie i wyrażania siebie.

W okresie od 25.11.2019 – 15.07.2020 zostały zrealizowane warsztaty w ramach „Treningu Umiejętności Społecznych” w ramach zadania 1 dla Liderów Młodzieży i Seniorów, którym głównym celem była nauka komunikacji, prawidłowego budowania relacji, samooceny i samowiedzy, asertywności oraz zarządzanie własnymi zasobami.

Efektywność w ostatnim czasie na zajęciach może nie była 100%. ale pomimo stanu epidemiologicznego cieszyła się zainteresowaniem. Pomimo obecnej sytuacji w naszym kraju, uczestnicy chętnie uczestniczyli w zajęciach online jak i stacjonarnych.

Najnowsze aktualności

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Logo serwisu.

Dzienny Dom "Senior+"

Logo serwisu.

Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny

Logo serwisu.

Przeciwdziałanie przemocy i uzależnieniom

Logo serwisu.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.