Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Samorządowy portal internetowy

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawierciu

POMOC SPOŁECZNA

POMOC SPOŁECZNA

Wsparcie potrzebującym

Filtrowanie aktualności

data od

data do

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawierciu przyjmuje wnioski na przyznanie pomocy w formie żywności (na  rok 2023 r.) w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Dystrybucja żywności w ramach Podprogramu 2021 Plus odbywać się będzie we współpracy ze Stowarzyszeniem Pomocy Potrzebującym „ Adsum” w Zawierciu.

Pomocą żywnościową w ramach Programu 2021 Plus mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej. Osoby uprawnione to mieszkańcy gminy spełniający kryterium dochodowe tj. 220% kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej tj. :

- 1707,20 zł dla osoby samotnie gospodarującej;

- 1320,00 zł miesięcznie na osobę w rodzinie.

Osoby, które chcą korzystać z żywności w ramach Podprogramu 2021 Plus zapraszamy do zgłaszania się do pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawierciu, od poniedziałku do piątku od godz. 7:00 do 9:00 oraz od godz. 14:00 do 15:00.

Osoby, które nie korzystają z pomocy społecznej tut. Ośrodka, a które są zainteresowane wsparciem w ramach programu POPŻ, zobowiązane są przedstawić dochody netto za miesiąc poprzedzający zgłoszenie się do tut. Ośrodka, wszystkich członków gospodarstwa domowego. 

WNIOSEK NALEŻY ZŁOŻYĆ DO DNIA 10 MARCA 2023 r.

23

LUT

2023

298

razy

czytano

9/1767

mopszawiercie.pl

Najnowsze aktualności

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Logo serwisu.

Dzienny Dom "Senior+"

Logo serwisu.

Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny

Logo serwisu.

Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego

Logo serwisu.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.