Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Samorządowy portal internetowy

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawierciu

POMOC SPOŁECZNA

POMOC SPOŁECZNA

Wsparcie potrzebującym

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Realizacja programu „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2023

W gminie Zawiercie po raz kolejny realizowany będzie resortowy Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej
„Opieka wytchnieniowa” - edycja 2023

w całości finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Wartość finansowania – 219 340,80 zł

 

Program adresowany jest do mieszkańców gminy Zawiercie - członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednia opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego.

Głównym celem programu jest czasowe odciążenie członków rodzin lub opiekunów od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację, w tym umożliwienie opiekunowi załatwienie niezbędnych spraw życia codziennego ( np. sprawy urzędowe, medyczne, itp.)

Wsparcie w formie opieki wytchnieniowej zakłada świadczenie usługi w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej, przy uwzględnieniu oczekiwań osoby sprawującej na co dzień opiekę.

Opiekunowie, którym zostanie przyznana pomoc w postaci usługi opieki wytchnieniowej nie ponoszą odpłatności za usługę przyznaną w ramach Programu.

Przystąpienie do uczestnictwa następuje na wniosek członka rodziny lub opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę nad osobą niepełnosprawną.

W celu rzetelnej kwalifikacji uczestników Programu został wprowadzony pomiar ograniczeń w codziennym funkcjonowaniu oraz zakresu niezbędnego wsparcia. Ocena ograniczeń oraz zakres wsparcia jest dokonywany na podstawie danych zawartych w Karcie pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny – Skali FIM. Karta pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny nie jest dokumentem obowiązkowym, jednak w przypadku dużej liczby zgłoszeń uczestnicy Programu posiadający tę Kartę będą mieć zapewniony dostęp do usługi wytchnieniowej w pierwszej kolejności

Sposób zgłoszenia do Programu „ Opieka wytchnieniowa” - edycja 2023

  • osoby zainteresowane przystąpieniem do programu proszone są o wypełnienie karty zgłoszenia (druk karty załączenia – do pobrania) oraz załączenie kserokopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności

  • wnioski można składać osobiście w siedzibie Działu Usług Opiekuńczych - Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawierciu, ul Niedziałkowskiego 22, bądź drogą mailową: uslugiopiekuncze@mopszawiercie.pl

Osoby spełniające kryteria udziału w Programie, a nie zakwalifikowane do programu z uwagi na wyczerpany limit miejsc, zostaną wpisane na listę rezerwową.

Szczegółowych informacji na temat realizacji Programu udziela Kierownik Działu Usług Opiekuńczych – Pani Aleksandra Kruszewska telefon kontaktowy – +48 32 494 13 98 wew.14 lub 664 423 329

23

STY

2023

362

razy

czytano

22/1767

mopszawiercie.pl

Najnowsze aktualności

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Logo serwisu.

Dzienny Dom "Senior+"

Logo serwisu.

Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny

Logo serwisu.

Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego

Logo serwisu.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Zdjęcie:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.