Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Samorządowy portal internetowy

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawierciu

POMOC SPOŁECZNA

POMOC SPOŁECZNA

Wsparcie potrzebującym

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Realizacja programu „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2021

W Gminie Zawiercie po raz kolejny realizowany będzie resortowy Program
Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej
„Opieka wytchnieniowa” - edycja 2021

w całości finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego.
Wartość finansowania – 63 648 zł

 

Program adresowany jest do mieszkańców Gminy Zawiercie - członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednia opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego.

Głównym celem programu jest czasowe odciążenie członków rodzin lub opiekunów od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację, w tym umożliwienie opiekunowi załatwienie niezbędnych spraw życia codziennego ( np. sprawy urzędowe, medyczne, itp.)

Wsparcie w formie pobytu dziennego realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawierciu zakłada świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej, przy uwzględnieniu oczekiwań osoby sprawującej na co dzień opiekę.

Opiekunowie, którym przyznano pomoc w postaci usługi opieki wytchnieniowej nie ponoszą odpłatności za usługę przyznaną w ramach Programu.

Przystąpienie do uczestnictwa następuje na wniosek członka rodziny lub opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę nad osobą niepełnosprawną.

Pierwszeństwo korzystania z usługi mają członkowie rodzin lub opiekunowie sprawujący opiekę nad dziećmi lub pełnoletnimi osobami niepełnosprawnymi, którzy:

 • mają niepełnosprawność sprzężoną / złożoną

 • wymagają wysokiego poziomu wsparcia

 • stale przebywają w domu, tj. nie korzystają z ośrodka wsparcia, np. placówek pobytu całodobowego, np. ośrodka szkolno – wychowawczego czy internatu

Gmina Zawiercie przystępując do realizacji programu „Opieka wytchnieniowa – edycja 2021” zakłada limit max. 120 godzin dla opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu dziennego

Program będzie realizowany do 31 grudnia 2021 roku.

Ośrodek kwalifikuje do przyznania usługi opieki wytchnieniowej na podstawie przedłożonych przez opiekuna faktycznego dokumentów:

 • Karty zgłoszenia do Programu Opieka wytchnieniowa – edycja 2021
  (załącznik nr 1)

 • Deklaracją Uczestnictwa (załącznik nr 2)

 • Kopię orzeczenia o niepełnosprawności, którego ważność musi obejmować okres świadczenia usługi

 • Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych RODO ( załącznik nr 3)

 • Karta pomiaru niezależności funkcjonalnej (załącznik nr 4), którą uzupełnia lekarz rodzinny/lekarz rehabilitacji medycznej/fizjoterapeuta/pielęgniarkę.

Osoby spełniające kryteria udziału w Programie, a nie zakwalifikowane do programu z uwagi na wyczerpany limit miejsc, zostaną wpisane na listę rezerwową

Sposób zgłoszenia do Programu „ Opieka wytchnieniowa” - edycja 2021

 • osoby zainteresowane przystąpieniem do programu proszone są o wypełnienie karty zgłoszenia (druk karty załączenia – do pobrania) oraz załączenie kserokopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności

 • wnioski można składać osobiście w siedzibie Działu Usług Opiekuńczych - Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawierciu, ul Niedziałkowskiego 22, bądź drogą mailową: uslugiopiekuncze@mopszawiercie.pl

Szczegółowych informacji na temat realizacji Programu udziela Kierownik Działu Usług Opiekuńczych – Pani Monika Wierzbicka

telefon kontaktowy – 32 494 13 98 wew.14
                                              604 915 464

25

CZE

2021

177

razy

czytano

96/1426

mopszawiercie.pl

Najnowsze aktualności

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Logo serwisu.

Środowiskowy Dom Samopomocy

Logo serwisu.

Dzienny Dom "Senior+"

Logo serwisu.

Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny

Logo serwisu.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Zdjęcie:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.